Vakantie Bijbel Feest


Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk
Datum: 01-03-2019
Starttijd: 13.30
Eindtijd: onbepaald

Betreft: Vakantie Bijbel Feest 1 maart: Kindermiddag en Tieneravond Datum activiteit: 1 maart 2019 Tijd: 13.30 en 19.30 uur Locatie: Ontmoetingskerk Extra omschrijving: Op vrijdag in de voorjaarsvakantie, D.V. 1 maart, wordt het derde Vakantie Bijbel Feest van dit seizoen georganiseerd. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn weer welkom in de Ontmoetingskerk! De middag begint om 13.30 uur en duurt tot 16.00 uur. Het thema is: 'Jezus stilt de storm op zee'. We gaan luisteren naar het Bijbelverhaal, samen zingen en knutselen. 's Avonds om 19.30 uur zijn de tieners vanaf 12 jaar van harte welkom in de Ontmoetingskerk vo... verder lezen

VERANTWOORD VOEDSEL VOOR IEDEREEN


Ontmoetingskerk
Datum: 04-03-2019
Starttijd: 20:00
Eindtijd: onbepaald

Mensen voelen zich geroepen tot zorg voor de natuur in de meest brede zin. We hebben de natuur geërfd van onze (voor)ouders en te leen van onze kinderen. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Om een betere samenleving achter te laten is rentmeesterschap nodig. De beschikbaarheid wereldwijd van voldoende en kwalitatief goed voedsel is van levensbelang. Goed en voldoende voedsel zorgt voor stabiliteit, welvaart en vitaliteit. Er is een spanningsveld tussen enerzijds natuur- en milieudoelstellingen en anderzijds de natuurlijke drang om de voedselproductie verder te intensiveren. Hoe vul je het rentmeesterschap in? Siem Korver , o.a. bijzonder hoogleraar Duur... verder lezen