Deadline voor de reis naar Vaida


20-04-2018
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Er is nog plaats … maar we hebben een deadline! Eerder hebben we je bijgepraat over de reis naar Vaida, zonder bijzonders 16 tot en met 23 juli a.s. Wat gaan we ook alweer doen? Met een groep uit Rhenen gaan we op bezoek in de Roemeense gemeente Vaida, net over de Hongaarse grens. Hier zullen dominee Kondor en zijn vrouw ons ontvangen. In de week dat we er zijn, maken we kennis met de kerk van deze dominee, doen we leuke activiteiten met de tieners in die gemeente, maar kunnen we ook helpen in de gaarkeuken. Daarnaast is het natuurlijk gewoon vakantie en gaan we zeker op pad in de omgeving. Verschillende mensen hebben zich al opgegeven, maar er is nog plaats. Als je je op wilt geven, ka... verder lezen

Studieverlof ds. Hiensch


17-04-2018
Bethel

Dominee Hiensch is inmiddels al meer dan 10 jaar predikant in onze gemeente en wijkgemeente Bethel in Rhenen. In al die 10 jaar heeft hij nog nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheid om studieverlof op te nemen. Wij hebben hem als kerkenraden van Elst en Rhenen dan ook geadviseerd om dit eens een keer te doen. Het voorstel is dat hij zich in deze periode gaat verdiepen in het Bijbelboek Handelingen. Hij wil hier dan ook t.z.t. een prekenserie over gaan houden in beide gemeenten. Het studieverlof zal op 1 mei jl. ingegaan. Het zal - inclusief de vakantie van dominee Hiensch – tot eind augustus duren. Dit betekent dat hij geen pastorale werkzaamheden zal verrichten in die period... verder lezen

Pinksteren


17-04-2018
Bethel

Na Hemelvaart volgt Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest maakt levend Paulus zegt : Niemand kan zeggen Jezus is de Heere, dan door de Heilige Geest ( 1 Cor 12:3 ). Anders -zonder de Geest- zien we niets in Hem. Zoals vele mensen om ons heen niets in Jezus zien. En wij ontmoeten die mensen dagelijks…. Maar zij ontmoeten dan toch dagelijks ook ons en wie zijn wij dan ? Getuigen ? Getuigen dat Jezus Christus de Heere is - voor ons – maar ook voor hen ? Met andere woorden zijn wij getuigen van Christus want dat is toch wat er gebeurde op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Goed om hier ook bij diensten bij stil te staan 1ste Pinksterdag normale kerktijden in de Cune... verder lezen

Hemelvaart


17-04-2018
Bethel

Op donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag er zal dan om 8.45 een dienst gehouden worden in de Cunerakerk. Een belangrijk heilsfeit. Het is niet dat Christus hier afscheid nam maar juist plaats ging bereiden. Om stil en dankbaar van te worden. Laten we ons verwonderen en komen tot lofzang en aanbidding en juist de eredienst is hier zo voor geschikt.... verder lezen

Kerkenraadsvergadering


03-04-2018
Bethel

De opening werd verzorgd door broeder Huijser  Schriftlezing, Lukas 7, We dachten  na over het inschakelen van anderen als er nood is. Wanneer is er ons voor het laatst gevraagd om te bidden, of hebben we het anderen gevraagd? De komende periode gaan er tot eind augustus 5 stellen trouwen en we willen kijken of we iets van huwelijkscatechese kunnen aanbieden. Vanuit de bijbelkring is de vraag gekomen of er niet een aantal gemeenteavonden gehouden kunnen worden waarin het werk en de gaven van de Heilige Geest  behandeld gaan worden. We willen kijken of we hier het volgende winterseizoen iets mee kunnen doen. De catechesaties en sommige clubs stoppen alweer dus willen we weer iets ... verder lezen

Huwelijksdienst


03-04-2018
Bethel

Op d.v. 18 mei hopen Anthonie Huibers en Marjolein Klaassen in het huwelijk te treden. Dit zal gebeuren in de Hervormde Kerk in Renesse. De voorganger in deze dienst zal ds. Hiensch zijn en ook de ambtelijke vertegenwoordiging zal van onze wijkgemeente zijn. Aangezien er broeders zijn die hun wortels in het Zeeuwse hebben liggen zal dit wel te combineren zijn. Ze hopen na hun huwelijk lid te worden van onze wijkgemeente. Stel dat u in Zeeland op vakantie bent dan zou het leuk zijn om ze de hand te geven... verder lezen

Bevestigingsdienst


03-04-2018
Bethel

Op 22 april zal broeder Van de Bor sr. in de middagdienst in het ambt van ouderling bevestigd worden. Van de Bor kon er met de bevestigingsdienst vanwege een al geplande langere reis niet bij zijn. Het is fijn dat we dan als kerkenraad weer compleet zijn en dat is ook iets om God voor te danken. Wij vragen u ook om het werk van de kerkenraad te blijven opdragen in uw gebeden.... verder lezen

Diverse taken in de gemeente


03-04-2018
Bethel

Op een huisbezoek kwam het ter sprake dat er altijd dezelfde mensen zijn die van alles doen en organiseren in de kerk. Dit kan soms zo lijken, maar er gebeuren ook best veel dingen door mensen wat helemaal niet zichtbaar is. Denk aan schoonmaken van de kerk, denk aan roosters maken voor bijv Onderweg, voorbereiden koffiedrinken na de dienst en zo zijn er verschillende dingen die toch gebeuren en waar ook gewoon mensen voor nodig zijn. We kwamen dus eigenlijk tot de conclusie dat  het nog wel mee valt en dat er nog heel wat betrokkenheid is op wat voor manier dan ook. Neemt niet weg dat men zo nu dan toch nog wel mensen kan gebruiken nu geldt dat op dit moment zeker voor de VBW ( vakantie... verder lezen