Collecte tijdens Corona crisis


25-03-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Gezien de maatregelen vanuit de overheid en het RIVM hebben we helaas moeten besluiten om de komende zondagen geen bijeenkomsten en dus geen fysieke kerkdiensten te organiseren. Deze maatregel geldt in ieder geval tot 1 juni. De kerkdiensten zullen live gestreamed worden en zijn te beluisteren zijn via www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op gemeente en dan uw wijk kiezen). Dit betekent dat we op de komende 10 zondagen en alle Christelijke Feestdagen ook geen collectes kunnen houden. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om op creatieve wijze toch samen kerk te zijn en collecteren mogelijk te maken. Voor de diakonale collecte (de 1e collecte tijdens de eredienst) geldt dat u uw collectegeld kunt... verder lezen

Vergrendeling


19-03-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Vergrendeling Ja, er is angst. Ja, er is isolatie. Ja, er wordt gehamsterd. Ja, er is ziekte. Ja, er is zelfs dood. Maar, Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai de vogels weer kan horen zingen. Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust de lucht niet langer stijf staat van de smog maar blauw en grijs en helder is. Ze zeggen dat in de straten van Assisi mensen elkaar toezingen over de lege pleinen en hun ramen openhouden, zodat zij die alleen zijn de geluiden van families om hen heen kunnen horen. Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden aanbiedt en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn. Vandaag is een mij beke... verder lezen

Cunerakerk klokken luiden als klokken van troost en hoop


17-03-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. Mensen raken ermee besmet, worden ziek en sommigen sterven er zelfs aan. Veel van de plaatsen waar ons dagelijks leven zich afspeelt zijn gesloten. Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. De Raad sluit hierin aan bij een lokaal initiatief van de Oud-Katholieke Paradijskerk in Rotterdam. Met deze ‘klokken van hoop en troost’ kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed ... verder lezen

Dag van nationaal gebed


16-03-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Uitnodigingsbrief_Dag_van_Nationaal_Gebed ... verder lezen

Zondagsbrief 15-3-2020 Bethel


14-03-2020
Bethel

zondagsbrief 15-03-20 Kerkdienst Bethel, Rhenen OCHTENDDIENST 8:45 uur Voorganger: Ds. G.J. Hiensch Voorzang: Ps 122: 2  (Weerklank)   De stammen, naar Gods naam genoemd, gaan daarheen op, naar zijn bevel. Een voorschrift is voor Israël, dat elk des HEREN naam daar roemt. Jeruzalem, dat ik bemin, nu treden wij uw poorten in. Uw vrede moge ons geleiden. Want ook de zetels van het recht van ’t huis van David, ’s HEREN knecht, staan daar om onrecht te bestrijden.   Zingen Psalm 130: 1, 2 Psalm 112: 1 Psalm 38: 12-15 Psalm 62: 4 Psalm 103: 6   Schriftlezing Jesaja 53   Collectes: KIA: ... verder lezen