Fair climate fund


06-06-2018
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

"Sindsdien 2017 dragen we als PGR te Rhenen bij aan ontwikkelingen in India via Fair Climate Fund dat o.a. het cook stove project heeft. Hoofddoel is klimaatdoelen en sustainable developmentdoelen van de VN na te streven. Van FCF was enige tijd geleden dhr. Crielaard in de regio en deze rapporteerde over de voortgang van het project. Onze bijdrage maakt nazorg mogelijk waarbij coaches het gebruik van nieuwe methoden bestendigen en via voorlichtingsbijeenkomsten verdere verbeteringen voor onderwijstoegang, toegang tot overheidsvoorzieningen, hygiëne en milieubewustzijn promoten. Via http://www.fairclimatefund.nl/alles-hangs-met-elkaar-samen/ is het verslag te vinden. Verder had Pieter V... verder lezen

Heel Bethel bakt


05-06-2018
Bethel

Op vrijdag 29 juni vanaf 18.00 bent u uitgenodigd bij Corneel en Femke van den Bor aan de Cuneraweg 307 voor een gezellige avond voor heel onze gemeenteals afsluiting van het seizoen 2017 / 2018. Er is genoeg speelgelegenheid voor de kinderen dus die zijn ook van harte welkom. Bij minder mooi weer wordt gezorgd voor een dak en warmte, en ook voor vervoer kan gezorgd worden. Het eten zal een hamburgerbuffet worden en de vraag is of er mensen zijn die voor salades en toetjes willen zorgen. Graag even aanmelden voor 25 juni. Dat kan door een mailtje te sturen naar femkevandenbor@gmail.com ,te bellen naar 0317-741242 of een appje te sturen aan 06-38890954. Als u iets wilt klaar maken is het f... verder lezen

Kerkenraadsnieuws


05-06-2018
Bethel

Tijdens de gemeenteavond van 25 oktober jl. rond het Beleidsplan van onze gemeente heeft de kerkenraad verteld dat er nog geen besluit genomen kon worden hoe om te gaan met het al dan niet gebruiken van de bundel Weerklank in onze erediensten. De kerkenraad heeft toen voorgesteld in het voorjaar van 2018 opnieuw een afweging te maken. Vanwege het “nieuw” zijn van drie kerkenraadsleden en het studieverlof van Ds. Hiensch heeft de kerkenraad besloten om eerst aandacht te geven aan het elkaar beter leren kennen, met name hoe we ons werk als ambtsdager in de gemeente van Christus zien. Als Ds. Hiensch is terug van zijn studieverlof willen we ons bezinnen op de bundel Weerklank. Dat zal D.... verder lezen

Kerkdiensten


05-06-2018
Bethel

Over de kerkdiensten is niet zoveel te melden behalve dat proponent Leeflang uit Veenendaal voor hoopt te gaan en dat dit voor ons een nieuw gezicht is. Laten we ook onze voorgangers in onze voorbede gedenken. Het is niet vanzelf dat een dominee een preek maakt en de dienst voor bereidt, als het goed is geloven wij dat we in de kerk voor Gods aangezicht staan en dat God het is die door de Heilige Geest d.m.v. de predikant tot ons als gemeente wil spreken.... verder lezen

Cursus Theologische Vorming te Harderwijk.


05-06-2018
Bethel

U bent hartelijk welkom! Op 1 september a.s. begint ons nieuwe cursusjaar. Eens per twee weken wordt dan op 22 zaterdagmorgens van 09.30 tot 12.50 onze cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (en andere geïnteresseerden) in de “Bethelkerk”, De Wittenhagen 28, 3843 GJ te Harderwijk gehouden. Het uitgangspunt van deze cursus is de Bijbel en de Belijdenis van de Reformatie. Ieder is welkom, ongeacht leeftijd, kerkverband of opleiding. Vraag eventueel bij (oud)cursisten naar hun ervaring. Enkele duizenden hebben sinds 1980 deze cursussen in Harderwijk, Gouda, Zeist, Middelharnis, Houten en Rijssen al gevolgd. Voor 22 zaterdagmorgens is de cursusprijs € 215,00. Een... verder lezen

Cursus Theologische Vorming te Gouda.


05-06-2018
Bethel

U bent hartelijk welkom! Op 1 september a.s. begint ons nieuwe cursusjaar. Eens per twee weken wordt dan op 22 zaterdagmorgens van 09.30 tot 12.50 onze cursus Theologische Vorming voor Gemeenteleden (en andere geïnteresseerden) in Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2, 2803 PD te Gouda gehouden. Het uitgangspunt van deze cursus is de Bijbel en de Belijdenis van de Reformatie. Ieder is welkom, ongeacht leeftijd, kerkverband of opleiding. Vraag eventueel bij (oud)cursisten naar hun ervaring. Enkele duizenden hebben sinds 1980 deze cursussen in Harderwijk, Gouda, Zeist, Middelharnis, Houten en Rijssen al gevolgd. Voor 22 zaterdagmorgens is de cursusprijs € 215,00. Een ech... verder lezen