Vakantie Bijbel Feest


17-10-2019
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Het nieuwe seizoen van het Vakantie Bijbel Feest is weer begonnen! Op vrijdag in de herfstvakantie organiseren we weer een gezellige kindermiddag en een leuke tieneravond. 's Middags zijn alle kinderen van 3 t/m 12 jaar welkom in de Ontmoetingskerk om 13.30 uur. Rond het thema 'Schatrijk' gaan we knutselen of naar een workshop (oudere kinderen), samen zingen en luisteren naar een verhaal uit de Bijbel. In de avond om 19.30 uur zijn de tieners vanaf 12 jaar van harte welkom in de Ontmoetingskerk voor de tieneravond. We kijken uit naar jullie komst!... verder lezen

Wij zijn een groene kerk!


11-10-2019
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

“Geloofsbrief” van de Werkgroep Groene kerk PGR. In 2019 is een breed gedragen Groene Kerk initiatief tot stand gekomen. Alle drie de wijkgemeentes zijn erbij aangesloten. We zijn aangesloten bij het landelijk platform Groene Kerken; zie www.groenekerken.nl. Wij hebben hierover vragen gekregen: Wat houdt dat in? Zijn jullie een soort actiegroep? Nemen jullie wel de hele gemeente mee? Rentmeesterschap en zorg voor de schepping zijn belangrijke motieven voor de deelnemers. Wij willen de gemeente informeren over zaken waar we mee bezig zijn en wat we tegen komen. We gaan u niet vertellen wat goed is en wat niet, we laten ieder in zijn/haar waarde. Er is ruimte voor een breedte aan ... verder lezen

Hervormingsdag 31 oktober


10-10-2019
Bethel

Het was een roerige tijd aan het einde van de middeleeuwen, wanneer de kerk het alomtegenwoordige geloof van de mensen misbruikt om zichzelf te verrijken. Luther spreekt zich uit tegen de corrupte praktijken van de paus en de kerk van Rome. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot een breuk met de Rooms-katholieke Kerk. Het was het begin van een reformatie (hervorming) van de Christelijke Kerk(en) in West-Europa. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan. Het is goed om rond 31 oktober deze zaken weer eens te overdenken want het heeft nogal wat betekenis voor ons geloven nu. ... verder lezen

Dankdag


10-10-2019
Bethel

Op dankdag woensdag 1 november zal er 's middags om 15.00 een gezamenlijke dienst met Elst gehouden worden en 's avonds om 19.30 met de wijkgemeente rond de Cunera, In beide diensten zal ds. Hiensch de voorganger zijn en zullen in de Cunerakerk gehouden worden. Beide diensten van harte aan bevolen om God te danken voor al Zijn goede gaven. ... verder lezen

Ambtsdragerverkiezingen


10-10-2019
Bethel

Zoals eerder vermeld, zijn er aan het einde van het jaar weer ambtsdragerverkiezingen. Een aantal van de kerkenraadsleden is dan weer aftredend. Iedere ambtsdrager moet na 4 jaar weer beslissen over een nieuwe termijn van 4 jaar en dit mag tegenwoordig weer 3 keer, dus 12 jaar. Na de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland was dit eerst 2 termijnen van 4 jaar maar dit besluit is weer teruggedraaid naar 3 termijnen van 4 jaar omdat het in sommige gemeenten erg moeilijk was om in die begintijd na de scheuring van 2004 voldoende ambtsdragers te vinden. De laatste jaren hebben we in onze gemeente ook gezien dat om verschillende redenen kerkenraadsleden niet de 3 termijnen (12 jaar) hebben ... verder lezen

Taakverdeling kerkenraad


10-10-2019
Bethel

Broeder Huijser was voor een gedeelte scriba en wijkouderling. De afgelopen jaren hebben we de scribaat taken van de kerkenraad wat verdeeld De Visser ( geen kerkenraadslid ) verzorgt momenteel de preekbeurten, ouderling Van de Bor sr. de afkondigingen, ouderling Droogendijk notulen ouderling Cornelisse Onderweg enz. Op zich is dit goed bevallen zodat de scriba niet een wat eenzame administratieve taak heeft maar dat hij ook tijd heeft om gemeenteleden te bezoeken. N.a.v. het bovenstaande bericht van het bedanken van Br Huijser neemt ouderling Van de Bor sr. voorlopig de wijk van br Huijser over en gaat ouderling Cornelisse het scribaat waar nemen. Over het invullen van de vacature die ... verder lezen

Seniorenreis naar Luijkgestel


07-10-2019
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Vanmorgen is de jaarlijkse seniorenreis van start gegaan. Om 0930 waren alle deelnemers aanwezig in de Ontmoetingskerk. Koffers en rollators werden in de gereedstaande bus gezet, gevolgd door de deelnemers die of wel via de trap op per lift in de bus konden plaatsnemen. Om 10:00 vertrok de bus uitgezwaaid door familie, vrienden en kerkenraadsleden. De organisatie heeft weer voor een leuk programma gezorgd, we wensen de deelnemers en vrijwilligers een goede reis en een behouden thuiskomst op vrijdag 11 oktober    ... verder lezen

ZWO doel 2020


04-10-2019
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

De komende tijd leggen we vanuit ZWO het accent op ontwikkeling en educatie. Daarom steunen we dit jaar wezen in Rwanda. Na de volkerenmoord daar in 1994 zette Rose Mukankaka een hulporganisatie op om verweesde kinderen te helpen. Zij verloor in de tragedie veel naaste familie. Die organisatie leidt ze nog steeds. Doordat aids slachtoffers maakt zijn er ook nu veel kinderen die hulp, onderdak en onderwijs nodig hebben. Kerk in Aktie helpt Mwana Ukandwa, wat geliefd kind betekent. Projectnr: Z 009061 Vanuit Rhenen hopen we met uw bijdrage in de ZWO-collectes hieraan te kunnen bijdragen. Voor meer info : https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen ... verder lezen