Bevestigingsdienst

Bethel

Op 22 april zal broeder Van de Bor sr. in de middagdienst in het ambt van ouderling bevestigd worden. Van de Bor kon er met de bevestigingsdienst vanwege een al geplande langere reis niet bij zijn. Het is fijn dat we dan als kerkenraad weer compleet zijn en dat is ook iets om God voor te danken.

Wij vragen u ook om het werk van de kerkenraad te blijven opdragen in uw gebeden.