Bijbelkring 2018-2019

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit14-03-2019
Tijd19.30
LocatieKoningskamer
Extra omschrijving

Op de Bijbelkring proberen we Bijbelteksten vanuit hun verband en achtergrond te belichten zodat we hun betekenis voor vandaag ontdekken. We maken gebruik van de zogenaamde lectio continua, dat is de doorgaande lezing van de Heilige Schrift: vers na vers en hoofdstuk na hoofdstuk. We staan niet bij alle teksten afzonderlijk even uitgebreid stil, in sommige teksten wordt meer gezegd dan in andere. We krijgen met deze manier van lezen meer zicht op de doorgaande lijnen en centrale thema’s.  Deze manier van met de Bijbel lezen voorkomt dat we willekeurig teksten kiezen die ons passen en de teksten die ons minder zeggen laten liggen. We bespreken dit seizoen de eerste brief die Paulus schreef aan de gemeente van Korinthe.

Deze brief is een echte gelegenheidsbrief. Dat wil zeggen dat Paulus reageert op vragen die hem vanuit de gemeente ter ore zijn gekomen.  Na zijn vertrek uit Korinthe is er over een aantal kwesties onenigheid en verwarring gekomen. Die onenigheid dreigt zover op te lopen dat er scheuringen in de gemeente lijken te ontstaan. Er is verdeeldheid over personen in de gemeente maar ook over ethische kwesties. Een aantal van die kwesties zijn voor lezers in de 21ste eeuw niet relevant. Het al of niet eten van offervlees, is geen punt meer in onze tijd.  Maar de onenigheid over bijvoorbeeld de zogenoemde geestelijke gaven, tongentaal en profetie, is nog springlevend. Reformatorische en evangelische christenen liggen er in onze tijd behoorlijk over in de clinch. De onenigheid in de gemeente van Korinthe lopen zo hoog op dat het avondmaal ontaardt. Het avondmaal waarbij de eenheid met Christus en met de broeders en zusters gevierd wordt, functioneert niet meer als een liefdesmaal. In de christelijke gemeente staat men meer tegenover elkaar dan naast elkaar en voor elkaar. Paulus gaat in de brief aan Korinthe in op de vragen die speelden. Hij probeert eenheid te brengen door op Christus’ dood voor de zonden te wijzen en op de opstanding tot het nieuwe leven, een leven in vrijheid en liefde en eenheid.

Een keer per maand, op de tweede donderdag van de maand, komt de Bijbelkring samen in de Koningskamer. We beginnen om 19.30 uur en ronden rond 21.00 uur af. Oude vertrouwde gezichten en nieuwe deelnemers zijn bij deze uitgenodigd.