Bijbelkring senioren 2019-2020

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit11-11-2019
Tijd14.00 - 15.30
Extra omschrijving

Ook het komende kerkelijke seizoen kan niet zonder de Bijbelkring Senioren.

Als data in 2019 staan nu genoteerd:

  • maandag 16 september
  • maandag 7 oktober
  • maandag 11 november en
  • maandag 9 december

De samenkomsten zijn in de Ontmoetingskerk, van 14.00 – 15.30 uur.

Het is de bedoeling en ons verlangen de Eerste Johannesbrief te lezen.

ds. Jumelet