Genade en vrede


27-03-2017
Bethel

Genade zij u en vrede, van Hem die is en die was en die komt, en van de zeven Geesten, die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. (Openbaring 1,4-6) ‘Wees niet bang’ horen wij een engel tegen de vrouwen zeggen die bij het lege graf aankomen en op hun benen staan te trillen vanwege de aardbeving en de engelenverschijning. ‘Wees niet bang’, dat zijn ook de woorden die Jezus sprak, toen Hij dezelfde vrouwen ontmoette op hun terugweg. Bij de woorden ‘Wees niet bang’ moet ik denken aan wat er onlangs is gebeurd in Londen: de zoveelste aanslag die uit het niets komt. Zo loop je op een brug en d

Verder lezen..

Meditatie


12-01-2017
Bethel

Met de Psalmen het nieuwe jaar in Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Psalm 1: 1 en 2 Mijn goede voornemen voor 2017 is: met de Psalmen het jaar in. De Psalmen. Zij zijn niet alleen oud, maar ook steeds weer nieuw. Gloednieuw, omdat ze Gods Woord zijn. In de klachten, de belijdenis van zonden, de dankzeggingen en aanbiddingen. Vooral ook omdat wij in de Psalmen onze Heere Jezus Christus vinden in zijn vernedering en verhoging. In de psalmen kijken wij Hem in het hart. Want wie heeft uit de psalmen geleefd zoals Hij? Psalm 1 is een inleiding op het hele psalmboek. De korte inhoud is:

Verder lezen..