Diverse taken in de gemeente

Bethel

Op een huisbezoek kwam het ter sprake dat er altijd dezelfde mensen zijn die van alles doen en organiseren in de kerk. Dit kan soms zo lijken, maar er gebeuren ook best veel dingen door mensen wat helemaal niet zichtbaar is. Denk aan schoonmaken van de kerk, denk aan roosters maken voor bijv Onderweg, voorbereiden koffiedrinken na de dienst en zo zijn er verschillende dingen die toch gebeuren en waar ook gewoon mensen voor nodig zijn. We kwamen dus eigenlijk tot de conclusie dat  het nog wel mee valt en dat er nog heel wat betrokkenheid is op wat voor manier dan ook.

Neemt niet weg dat men zo nu dan toch nog wel mensen kan gebruiken nu geldt dat op dit moment zeker voor de VBW ( vakantiebijbelweek ). Met klem wordt u gevraagd om nog eens goed na te denken of u niet kunt deelnemen. Er zijn weer mensen gevonden die de schouders er onder willen zetten maar er zijn er nog wel een paar meer nodig.

U kunt zich opgeven bij Corneel van de Bor. Het is toch mooi om ieder jaar weer kinderen met het evangelie van Gods genade te bereiken die dit anders nooit horen.