Heilig Avondmaal

Bethel

Op D.V. zondag18 november zal het Heilig Avondmaal gehouden worden. We worden opgeroepen in de voorbereidingsdienst vanuit het formulier om onszelf nauwkeurig te onderzoeken. Dan kan het zijn dat we in vol vertrouwen op de goedheid van God in Christus mogen aangaan met vreugde, of wellicht met schroom als we wat te veel kijken op onszelf. In het boekje van wijlen ds. De Knegt die regelmatig in onze diensten voorging over het Avondmaal “Alles uit Hem” las ik : “Aan de tafel wordt heel het volbrachte werk van Christus ons voorgehouden. Maar dat niet alleen! Wij op onze beurt eigenen het toe. Door Gods genade zeggen wij : “ik zal mijn hand op Jezus leggen, amen op Zijn offer zeggen.” Aan de tafel vindt een wonderlijke wederkerigheid plaats, gewerkt door de Heilige Geest. Wij zeggen amen op wat de Geest van God ons voorhoudt. Denkt u eraan dat de dienst een kwartier eerder begint (om 8.30). Goede diensten toegewenst.