Hemelvaart

Bethel

Op donderdag 10 mei is het Hemelvaartsdag er zal dan om 8.45 een dienst gehouden worden in de Cunerakerk. Een belangrijk heilsfeit. Het is niet dat Christus hier afscheid nam maar juist plaats ging bereiden. Om stil en dankbaar van te worden. Laten we ons verwonderen en komen tot lofzang en aanbidding en juist de eredienst is hier zo voor geschikt.