Huiskring

Bethel

Vanaf januari 2018 zijn we als huiskring maandelijks bij elkaar geweest.

Met 8 mensen uit de kerk hebben we een goede tijd samen.

Er is tijd om elkaar te ontmoeten en tijd voor Bijbelstudie.

Aan de hand van een boekje behandelen we een Bijbelboek en ontdekken wat het voor het (geloofs)leven heeft te betekenen.

We ervaren deze avonden als heel bijzonder.

We ontdekken heel duidelijk wat God vraagt in ons dagelijks leven en dat het heel goed is om dit met elkaar te delen.

De avonden zijn bij de kringleden zelf, waardoor het een ongedwongen sfeer heeft.

In het verleden is er al het nodige nagedacht over hoe we in de Bethelgemeente een huiskring kunnen aanbieden.

Wij nodigen u en jou uit mee te gaan doen.

Voel je niet te jong en ook niet te oud hiervoor.

Want elkaar spreken over dagelijkse dingen is nodig, maar elkaar spreken over het geloof in onze Here Jezus Christus is van levensbelang!

In september willen we starten met meerdere groepen, wil je deelnemen, geef je dan op via dhr. van Bennekom.