Stand van zaken Jongerenwerker

Rond de Cunerakerk

Op dit moment ( 17 jan.) bedraagt het totaal aan toezeggingen ca.€ 80.000,–. Een prachtig resultaat!! De kerkenraad is erg blij met de grote steun van de gemeente voor dit project. Fijn dat velen de noodzaak van een jongerenwerker met ons delen.
Er lopen nog wat acties die hopelijk ook nog tot toezeggingen leiden.

Omdat het beoogde bedrag nog niet binnen is, kunnen we nu nog geen groen licht geven om een jongerenwerker aan te stellen.
Wij hopen dat dit snel wel mogelijk is en houden u uiteraard op de hoogte!