Kerkenraadsnieuws

Bethel

De vorige keer had is er geschreven dat we de definitieve taakverdeling in de kerkenraad in dit nummer van Onderweg zouden vermelden. Terwijl ik deze kopij maak is er nog geen kerkenraadsvergadering geweest waarop broeder G. van de Bor  aanwezig is geweest en zijn er dus ook nog geen definitieve afspraken gemaakt over de taakverdeling. Zodra we dit weten wordt dit vermeldt.