Kerkenraadsvergadering

Bethel

De opening werd verzorgd door broeder Huijser  Schriftlezing, Lukas 7, We dachten  na over het inschakelen van anderen als er nood is. Wanneer is er ons voor het laatst gevraagd om te bidden, of hebben we het anderen gevraagd?

De komende periode gaan er tot eind augustus 5 stellen trouwen en we willen kijken of we iets van huwelijkscatechese kunnen aanbieden.

Vanuit de bijbelkring is de vraag gekomen of er niet een aantal gemeenteavonden gehouden kunnen worden waarin het werk en de gaven van de Heilige Geest  behandeld gaan worden. We willen kijken of we hier het volgende winterseizoen iets mee kunnen doen.

De catechesaties en sommige clubs stoppen alweer dus willen we weer iets organiseren voor de hele gemeente waar we op een ongedwongen manier kunnen samen zijn, hierover krijgt u nog nader bericht.

Als je je staande wilt houden, zul je op de knieen moeten.

Hartelijke groet namens uw kerkenraad.