Wie is Symon Jagersma


15-10-2018
Ontmoetingskerk

Kerkelijk werker - Symon Jagersma (1965) Vanaf 1 oktober mag ik jullie gemeente komen ondersteunen als kerkelijk werker. Dit jaar studeer ik af aan de Christelijke Hogeschool te Ede (CHE) aan de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW). De afgelopen 10 jaar mocht ik actief zijn in de Protestantse Gemeente te Veenendaal (PGV) en daarvoor heb ik 25 jaar gekerkt in de Amsterdamse Studenten Ekklessia bij Huub Oosterhuis. Zolang het nodig is in de opbouwfase van ds. De Jong zal ik pastoraal werk doen in wijk West, de catechese voor onze jongeren op me nemen en voorgaan in vieringen en rouwdiensten. Ik heb een relatie met Mineke van Beek (1967) en samen hebben we 6 kinderen in de leeftijd van 1... verder lezen

MARC CHAGALL-LEZING MET BEELDEN


10-10-2018
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Chagall is in 1887 geboren als Movsja Zacharovitjs Sjagal in Vitebsk (Wit-Rusland) in een eenvoudige joodse familie. In 1910 verhuist hij naar Parijs, maar na het uitbreken van de eerste wereldoorlog gaat hij terug naar Rusland. In 1922 verlaat hij zijn vaderland definitief om zich in Frankrijk te vestigen, hij overlijdt in 1985 in St. Paul-de-Vence. Chagall’s jeugdherinneringen vormen zijn belangrijkste inspiratiebron en tonen Joodse en Christelijke thema's. Werken die sterk beïnvloed zijn door de Bijbel: de Schepping, Exodus en de Witte Kruisiging. We maken kennis met belangrijke werken uit het oeuvre van deze grote kunstenaar. Datum : ma. 29 okt. 2018, 20.00–22.00 uur Plaats : Ontm... verder lezen

BIJBELS HEBREEUWS, OORSPRONKELIJKE TAAL OUDE TESTAMENT


10-10-2018
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Ellen Wolf is al vijf jaar bezig met een studie Bijbels Hebreeuws. Deze avond geeft zij daar een inkijkje in middels één les Bijbels Hebreeuws. Zij vertelt over de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament, en de Hebreeuwse tekst daarvan. Na de pauze gaat Ellen in op het Hebreeuwse alfabet en waartoe het geïnspireerd heeft. U kunt dan ook zelf het alfabet oefenen. Datum : di. 16 okt. 2018, 20.00–22.00 uur Plaats : Ontmoetingskerk, zaal 1 Spreker : Ellen Wolf Aanmelden : tov@pknrhenen.nl ... verder lezen

Noodhulp Sulawesi


05-10-2018
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Bericht van de Diaconie De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi hebben meer dan 1.400 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal stijgen. Lokale christelijke hulporganisaties zijn bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp. Wij willen hen in staat stellen om deze hulp te verlenen. Daarom staat er vanaf 07 oktober gedurende drie weken op zondag een collectebus in de Cunerakerk: onder de toren in de Ontmoetingskerk: bij de uitgang. De opbrengst gaat naar Kerk in Actie en/of de GZB, die via lokale partnerorganisati... verder lezen

Kinderkoor


05-10-2018
Rond de Cunerakerk

Heb jij zin om te komen zingen bij een kinderkoor? We horen regelmatig geluiden dat een kinderkoor leuk zou zijn! Om te inventariseren of hier behoefte aan is, hebben we zondag 7 oktober bij binnenkomst een enquête uitgedeeld. Willen jullie deze enquête invullen en na de dienst bij de uitgang weer bij ons inleveren of voor 13 oktober mailen naar Commissiegeloofsopvoedingrdc@outlook.com. Alvast bedankt! Met hartelijke groet, Marrit de Bree en Geralda Bijl... verder lezen

Startbijeenkomst jongeren catechese


03-10-2018
Ontmoetingskerk

dinsdagavond 9 oktober van 18.30 – 20.00 Zit je op de middelbare school en lijkt het je leuk om eens op een hele andere manier met elkaar bezig te zijn met geloof en kerk, kom dan naar de startavond in OK. We gaan eerst samen pizza eten en dan gaan we met elkaar in gesprek over onderwerpen die JIJ belangrijk vindt. Neem gerust vriend(en)innen mee. Na deze avond ben je vrij om te kiezen of je ermee verder wil na de herfstvakantie in november. Je zit dus nergens aan vast. Ik hoop dat je kan komen. Laat me even weten als je komt en welke pizza je lekker vindt uiterlijk t/m 8 oktober. Groet Symon Jagersma Whatsapp 06 266 949 84 ... verder lezen

Vakantie Bijbel Feest


02-10-2018
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Wat? Het Vakantie-Bijbel-Feest is een gezellige, feestelijke, interkerkelijke en te gekke middag in het jaar! Op deze dag worden er voor kinderen allerlei gezellige activiteiten georganiseerd, waaronder luisteren naar verhalen, knutselwerkjes en zingen. Voor wie? Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. En neem vooral héél veel vrienden, vriendinnen, kennissen en buurkinderen mee! Alleen met jullie enthousiasme en gezelligheid kan deze dag een succes worden! Waar? De middag vindt plaats in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1 in Rhenen Voor meer info download de flyer: Flyer VBF... verder lezen

Doopzitting


02-10-2018
Bethel

In de middagdienst van 21 oktober zal er een doopdienst gehouden worden dit ook ivm het bovenstaande bericht. De datum van de doopzitting is op 16 oktober in de Ontmoetingskerk om 20.00.... verder lezen

Terugblik gemeenteavond


02-10-2018
Bethel

Op 19 september hielden we een gemeenteavond die in het teken stond van het onderwerp “Gaven van de Geest”. Ds. Van Campen uit Ede hield hierover een lezing. Hij legde het verschil uit tussen de vrucht van de Geest (Galaten 5) en de gaven van de Geest zoals die beschreven staan in Romeinen 12, 1 Korinthe 12 en Efeze 4. Verder duidde hij de gestegen belangstelling voor de charismata, ook in traditionele kerken. Onze traditie kan ons in de weg zitten om open te staan voor de bijzondere gaven, bijvoorbeeld tongentaal (glossolalie) en genezing van zieken terwijl die wel in de Bijbel genoemd worden. Ds. Van Campen benadrukte het belang om in ons persoonlijk leven te bidden om de gaven die we ... verder lezen

Taakverdeling kerkenraad


02-10-2018
Bethel

In de vergadering van 11 september is afgesproken dat binnen het moderamen Broeder van Laar (nu scriba) en broeder Huijser (nu waarnemend voorzitter) hun taken zullen ruilen zodat zij hun gaven in kunnen zetten waar die het meeste tot hun recht komen. Zoals in een vorige Onderweg al vermeld, zullen de ouderlingen belast met het pastoraat, de wijken opnieuw verdelen zodra ouderling Van den Bor (Sr.) voldoende is ingewerkt. Daarbij zal rekening gehouden worden met de andere taken die de wijkouderlingen hebben.... verder lezen