DE waardepunten


13-01-2019
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

DE waardepuntenactie De inzameling van de Douwe Egberts waardepunten voor de voedselbank Neder Veluwe is een groot succes geworden. Elst/Rhenen - Op diverse locaties, kerken, Huis van de Gemeente, Buurthuiskamer, Koningskamer en AH in Elst, konden de punten ingeleverd worden. Door vrijwilligers van de voedselbank Rhenen zijn deze punten verzameld en geteld. De opbrengst was 377.000 punten. Deze punten worden, samen met de punten van Wageningen, Oosterbeek en Renkum (totaal 1.079.334 punten) aangeboden aan Douwe Egberts. In maart weet men dan hoeveel pakken koffie dit oplevert voor de voedselbank. Spaar gewoon verder, in december 2019 wordt deze actie vervolgd.... verder lezen

Stiltecentrum


13-01-2019
Ontmoetingskerk

Ongestraft mag liefde bloeien (melodie LB 791) tekst: Sytze de Vries 1. Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. Liefdes loop verdraagt geen boeien: laat haar stromen als een bron! 2. Laat de liefde maar gebeuren als een wonder van het licht, als een regenboog vol kleuren door de hemel zelf gesticht. 3. Niemand houdt de liefde tegen waar zij langs de straten gaat. Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat. 4. God verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt. Ware liefde oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk. 5. Liefde vraagt ons om ontferming tegen wie haar vlammen dooft. Wie haar rechten wil beschermen vindt i... verder lezen

Vernieuwde orgel wordt feestelijk in gebruik genomen


09-01-2019
Ontmoetingskerk

Na een lange periode van voorbereiding zal het orgel van onze kerk op 19 januari a.s. tijdens een feestelijke bijeenkomst officieel in gebruik worden genomen. Onze beide organisten en de orgeladviseur zullen daarbij van zich laten horen. Ook de cantorij verleent medewerking. De bijeenkomst begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Namens de kerkenraad van onze wijkgemeente nodigen wij u van harte uit deze feestelijke bijeenkomst bij te wonen. De orgelcommissie van de Ontmoetingskerk In deze video een impressie ... verder lezen

Actie Kerkbalans 2019


25-12-2018
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Geef voor je kerk en wijkgemeente Onze Protestantse Gemeente te Rhenen bestaat uit drie verschillende wijkgemeenten met ieder een eigen identiteit. De wijkgemeenten staan niet los van elkaar, maar zijn met elkaar verbonden in Jezus Christus. Binnen de wijkgemeenten is dit jaar veel werk verzet door de wijkpredikanten, ouderlingen, diakenen en heel veel vrijwilligers. Dit alles werd mogelijk door uw steun via de jaarlijkse bijdrage voor Actie Kerkbalans. Nogmaals dank hiervoor. Plek van betekenis Ook in 2019 en volgende jaren wil onze kerk een plek van betekenis zijn voor Rhenen en omstreken. Een plek die inspireert en waar veel mensen zich thuis voelen. De kerk kan alleen bestaan da... verder lezen

Serious request in Rhenen


24-12-2018
Ontmoetingskerk

Een mooie bijdrage voor een goed doel. Dank aan alle gevers en initiatiefnemers! ... verder lezen

Foto impressie top 2000 viering


16-12-2018
Ontmoetingskerk

Vreemde vogels Waarden en normen, respect voor de ander Dat zeggen de mensen met begrip en compassie Want heel diep van binnen, zijn we toch allemaal gelijk En iedereen werkt, heeft succes en carrière Heel veel vrienden op Facebook en volgers op Twitter Bijna 80 jaar vrede, er is in die tijd veel bereikt … Maar kijk eens wat beter, dan zie barsten en scheuren Op je gloednieuwe smartphone zie je alles gebeuren Zie mensen die vluchten voor oorlog en pijn Zie mensen in boten die nergens thuis kunnen zijn Refrein En die vreemde vogels vluchten naar onbekend terrein Worden vaak opgesloten, soms ook neergeschoten. Achter een muur, achter een prikkeldraadgordijn Omdat ze nie... verder lezen

Welkom aan tafel kerstdiner


15-12-2018
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Afgelopen woensdag hebben 45 personen genoten van een gezellig 3- gangen kerstdiner in de Ontmoetingskerk. ... verder lezen