Organisatie

Voorzitter:
Dick Hogenkamp, tel: 06 54 94 37 98
Secretaris:
Fia Goedknegt, tel 0317-62 03 19
Predikant (afwisselend):
ds. Inge (G.J.) de Jong, tel: 0317 – 61 80 15
ds. Ton (A.) van Vliet, tel: 0317 – 35 71 70
Diaken: Anne Kloosterman, tel: 0318-30 06 37
Kerkrentmeester:
Hetty Nardo-Zwijnenburg, tel: 0318 – 542446

Contactpersoon m.b.t. website: Bert Kämink  communicatie-ok@pknrhenen.nl

De adresgegevens van onze predikanten zijn:
Ds. G.J. de Jong – Baerends (Inge)
Tel: 0317 – 61 80 15
Cuneralaan 1A, 3911 AA Rhenen
inge.dejong@pknrhenen.nl
Ds. A. van Vliet (Ton)
Tel: 0317 – 35 71 70
Tuinfluiter 16, 3911EV Rhenen
ton.vanvliet@pknrhenen.nl
Naast de voorzitter, secretaris en de beide predikanten zijn in de wijkkerkenraad de volgende taakgroepen en colleges vertegenwoordigd:
 Taakgroep Pastoraat; pastoraatOK@pknrhenen.nl
 Taakgroep Eredienst;
 Taakgroep Ontmoeting & Verdieping; tov@pknrhenen.nl
 Taakgroep Jeugd;
 College van Diakenen;
 College van Kerkrentmeesters.