Pinksteren

Bethel

Na Hemelvaart volgt Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest maakt levend Paulus zegt : Niemand kan zeggen Jezus is de Heere, dan door de Heilige Geest

( 1 Cor 12:3 ). Anders -zonder de Geest- zien we niets in Hem. Zoals vele mensen om ons heen niets in Jezus zien.

En wij ontmoeten die mensen dagelijks…. Maar zij ontmoeten dan toch dagelijks ook ons en wie zijn wij dan ? Getuigen ? Getuigen dat Jezus Christus de Heere is – voor ons – maar ook voor hen ?

Met andere woorden zijn wij getuigen van Christus want dat is toch wat er gebeurde op het Pinksterfeest in Jeruzalem. Goed om hier ook bij diensten bij stil te staan 1ste Pinksterdag normale kerktijden in de Cunerakerk en 2de Pinksterdag om 9.30 ook in de Cunerakerk.