Seniorenmiddag

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit26-08-2019
Tijd14.15
LocatieOntmoetingskerk
Extra omschrijving

Binnen de Protestantse Gemeente te Rhenen wordt eens per vier weken op maandagmiddag een contactmiddag georganiseerd voor senioren (55-plussers). De middagen beginnen om 14.15 uur en duren tot 16.30 uur en vinden plaats in de Ontmoetingskerk.

We beginnen met koffie en thee en bijna altijd wordt er een gastspreker uitgenodigd over de meest uiteenlopende onderwerpen. Er wordt een korte inleiding verzorgd door mensen van de commissie. Ook wordt er aandacht besteed aan de kerkelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen. Het is een open middag en iedereen is van harte welkom. Er zijn geen verplichte kosten aan verbonden; er is wel een collecte.

Gaat u altijd al met het busje, dan wordt u gewoon opgehaald. Wilt u gebruik maken van dit vervoer of gaat u een keer niet mee, bel dan: 0317 620340 of 0317 411652.