Studieverlof ds. Hiensch

Bethel

Dominee Hiensch is inmiddels al meer dan 10 jaar predikant in onze gemeente en wijkgemeente Bethel in Rhenen.

In al die 10 jaar heeft hij nog nooit gebruik gemaakt van de mogelijkheid om studieverlof op te nemen. Wij hebben hem als kerkenraden van Elst en Rhenen dan ook geadviseerd om dit eens een keer te doen.

Het voorstel is dat hij zich in deze periode gaat verdiepen in het Bijbelboek Handelingen. Hij wil hier dan ook t.z.t. een prekenserie over gaan houden in beide gemeenten.

Het studieverlof zal op 1 mei jl. ingegaan. Het zal – inclusief de vakantie van dominee Hiensch – tot eind augustus duren.

Dit betekent dat hij geen pastorale werkzaamheden zal verrichten in die periode en ook geen vergaderingen zal bijwonen. Hij zal wel zijn reguliere preekbeurten en huwelijksdiensten blijven vervullen.

We wensen dominee Hiensch een vruchtbare tijd toe.

 

Voor het crisispastoraat bij ziekte, ziekenhuisopname of -ontslag en eventuele begrafenissen heeft dominee G.D. Hoff, emeritus predikant, toegezegd zijn medewerking te willen verlenen.

Wanneer dit pastoraat nodig is in verband met de bovengenoemde omstandigheden, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling, of via email bethel@pknrhenen.nl

Mocht dit niet lukken in een urgente situatie, dan kan er contact worden opgenomen met ds. Hoff, tel. 0317 – 356189.

Voor alle duidelijkheid: ds. Hoff verzorgt, wanneer noodzakelijk, uitsluitend het crisispastoraat. Voor andere zaken kunt u contact opnemen met de  kerkenraad.