Taakverdeling kerkenraad

Bethel

In de vergadering van 11 september is afgesproken dat binnen het moderamen Broeder van Laar (nu scriba) en broeder Huijser (nu waarnemend voorzitter) hun taken zullen ruilen zodat zij hun gaven in kunnen zetten waar die het meeste tot hun recht komen. Zoals in een vorige Onderweg al vermeld, zullen de ouderlingen belast met het pastoraat, de wijken opnieuw verdelen zodra ouderling Van den Bor (Sr.) voldoende is ingewerkt. Daarbij zal rekening gehouden worden met de andere taken die de wijkouderlingen hebben.