Tentoonstelling ‘Werk, bid en bewonder

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit20-11-2018
Tijd
Extra omschrijving

In deze tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met ‘de’ calvinist. Ontdek dat het clichébeeld van deze sobere, zuinige, strenge en hardwerkende Nederlander toch wat genuanceerder ligt. Niet zozeer het geloof, maar de mensen erachter komen aan bod.
Wie waren de calvinisten in de Gouden Eeuw en in de eeuwen daarna? Dat verhaal wordt verteld door middel van unieke en bijzondere kunstwerken en historische objecten, veelal uit particuliere collecties. Bijvoorbeeld een groot aantal bijzondere Statenbijbels uit Nederland en de Verenigde Staten, waarvan de meeste zelden tot nooit worden tentoongesteld. Maar ook een spectaculair werk van Ferdinand Bol – dat hierna permanent een plek zal krijgen in het Vredespaleis – en vele andere topstukken zijn eenmalig voor het publiek te zien. Daarnaast verzorgt fotograaf en videokunstenaar Ahmet Polat in de tentoonstelling voor een hedendaagse vertaling.
Programma:
We bezoeken de tentoonstelling en de kerk. We lunchen samen en is er een stadswandeling o.l.v. Gerda van Beek en Mineke Hardeman.
De tentoonstelling kost € 12,-  + lunch voor eigen rekening.
DATUM: dinsdag 20 november 2018