Terugblik gemeenteavond

Bethel

Op 19 september hielden we een gemeenteavond die in het teken stond van het onderwerp “Gaven van de Geest”. Ds. Van Campen uit Ede hield hierover een lezing. Hij legde het verschil uit tussen de vrucht van de Geest (Galaten 5) en de gaven van de Geest zoals die beschreven staan in Romeinen 12, 1 Korinthe 12 en Efeze 4. Verder duidde hij de gestegen belangstelling voor de charismata, ook in traditionele kerken. Onze traditie kan ons in de weg zitten om open te staan voor de bijzondere gaven, bijvoorbeeld tongentaal (glossolalie) en genezing van zieken terwijl die wel in de Bijbel genoemd worden. Ds. Van Campen benadrukte het belang om in ons persoonlijk leven te bidden om de gaven die we graag zouden willen hebben zodat die te dienste kunnen staan aan de gemeente. Ze zijn niet bedoeld om er zelf de vrome man of vrouw mee uit te hangen. Verder vroeg hij aandacht om gaven in de gemeente niet ongebruikt te laten liggen. Na de lezing van Ds. Van Campen werd uitgebreid van de gelegenheid gebruik gemaakt om vragen te stellen. We mogen terugkijken op een leerzame en gezegende avond.