Vrijwilligersavond Rond de Cunerakerk

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit13-03-2020
Tijd19.30 u
Extra omschrijving

In onze gemeente zijn heel veel vrijwilligers actief.

De kerkenraad wil op vrijdagavond 13 maart a.s. een avond organiseren om al deze vrijwilligers te danken voor hun inzet en betrokkenheid bij onze gemeente. De avond heeft een informeel karakter. Het programma wordt momenteel nog uitgewerkt.

De kerkenraad hoopt van harte dat u aanwezig zult zijn op deze avond. Wil 13 maart vast in uw agenda noteren s.v.p.