400 jaar Dordt

Rond de Cunerakerk

Beste gemeenteleden,

Van november 1618 tot mei 1619 vond in de stad Dordrecht de eerste gereformeerde nationale synode plaats. Deze nationale synode had een internationaal karakter en is sinds die tijd van internationale betekenis geweest. Met het oog op de 400e verjaardag van deze Synode worden allerlei evenementen georganiseerd.

Wij zijn verheugd dat wij u namens Vorming & Toerusting het volgende programma kunnen aanbieden

 • Inleiding thema ‘400 jaar Dordt’ – door ds. A. Juffer & ds. R. van Laar
  Datum wordt nog vastgesteld. 
 • Tentoonstelling over de relatie Hasselt en de Dordtse Synode
  Hasselt was (en is nog steeds) een Heilige Stede met de Hasselter Aflaat en stond onder de invloed van de Moderne Devotie. In het Agnietenklooster, slechts enige km buiten Hasselt, woonde Thomas a Kempis. Na de reformatie stonden er invloedrijke predikanten op de kansel, zoals Bogerman (de vader van de voorzitter van de Synode), Vogelius, Plancius (zoon van Petrus Plancius) en Bruna (voorvader van Dick Bruna). Vanuit de kerk is het slecht enkele stappen naar het Oude Stadhuis aan de Markt nummer 1 waar de expositie is. Bij binnenkomst van de expositieruimte ziet u meteen een meters grote afbeelding zoals de kerk er in 1900 uitzag vanuit het koor richting het Knol orgel gezien. Voor de rest moet u zich laten verrassen door een bezoek te brengen aan deze expo.
  Programma:
  We bezoeken de tentoonstelling in Hasselt, lunchen samen en ’s middags is er een stads-wandeling o.l.v. Gerda van Beek en Mineke Hardeman.
  De tentoonstelling is gratis. Lunch is voor eigen rekening.
  DATUM: donderdag 20 september 2018 
 • Tentoonstelling ‘Werk, bid en bewonder’
  In deze tentoonstelling maakt de bezoeker kennis met ‘de’ calvinist. Ontdek dat het clichébeeld van deze sobere, zuinige, strenge en hardwerkende Nederlander toch wat genuanceerder ligt. Niet zozeer het geloof, maar de mensen erachter komen aan bod.
  Wie waren de calvinisten in de Gouden Eeuw en in de eeuwen daarna? Dat verhaal wordt verteld door middel van unieke en bijzondere kunstwerken en historische objecten, veelal uit particuliere collecties. Bijvoorbeeld een groot aantal bijzondere Statenbijbels uit Nederland en de Verenigde Staten, waarvan de meeste zelden tot nooit worden tentoongesteld. Maar ook een spectaculair werk van Ferdinand Bol – dat hierna permanent een plek zal krijgen in het Vredespaleis – en vele andere topstukken zijn eenmalig voor het publiek te zien. Daarnaast verzorgt fotograaf en videokunstenaar Ahmet Polat in de tentoonstelling voor een hedendaagse vertaling.
  Programma:
  We bezoeken de tentoonstelling en de kerk. We lunchen samen en is er een stadswandeling o.l.v. Gerda van Beek en Mineke Hardeman.
  De tentoonstelling kost € 12,-  + lunch voor eigen rekening.
  DATUM: dinsdag 20 november 2018 
 • Tentoonstelling ‘Biblebelt’
  Museum Catharijneconvent in Utrecht.
  DATUM: Een zaterdag in september 2019 (info volgt t.z.t.)

 Meer informatie kunt u vinden op: www.refo500.com

U kunt zich voor één of meerdere activiteiten aanmelden via:

 • Mineke Hardeman: mhardeman@planet.nl /06-51424885
 • Gerda van Beek: gerdavbeek@hotmail.com / tel.nr.: 06-42951760

Verdere informatie is ook bij hen te verkrijgen.

We hopen u op (één van) de activiteiten te mogen ontmoeten!

Hartelijke groet,
commissie ‘400 jaar Dordt’