Aanpassing starttijd middagdienst

Bethel

Beste gemeenteleden,

Het zal u/jou vast niet ontgaan zijn dat de situatie rondom corona in ons land weer verder verslechterd is. Tijdens de persconferentie op vrijdag 26 november jl. heeft het kabinet aanvullende maatregelen bekend gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat ’s avonds vanaf 17.00 vrijwel alles gesloten is. In lijn hiermee verzoekt de PKN haar gemeenten ook activiteiten en kerkdiensten na 17.00 te beperken.

Vanwege deze ontwikkelingen zullen de middagdiensten daarom met ingang van komende zondag vervroegd worden en starten om 15.30. Op deze manier zijn de diensten om 17.00 afgelopen en kunnen deze toch doorgang hebben.

Verder gelden ook de eerder gecommuniceerde richtlijnen nog steeds:

  • Kijk/luister de dienst vanuit huis mee in geval van klachten.
  • Neem plaats in een bank met een B en houd 1,5 meter afstand tussen huishoudens.
  • Bij binnenkomst worden bezoekers geregistreerd en is handreiniging beschikbaar.

Verder zullen de kerkdiensten komende tijd doorgaan zoals u afgelopen tijd gewend bent.

In deze tijd waarin dagelijkse cijfers het nieuws domineren, hebben we als christelijke gemeente gelukkig een perspectief dat hier bovenuit stijgt. Ondanks zorgen die we hebben, mogen we in deze verwachtingsvol zijn. Omdat Jezus naar de aarde kwam om zonde en ziekte te verdrijven. We wensen u/jou een gezegende adventstijd!