Actie Diaconie en ZWO

Ontmoetingskerk

Voor de leden van de Ontmoetingskerk vindt, tegelijk met de actie
kerkbalans, jaarlijks de “Actie Diaconie en ZWO” plaats. Van harte
aanbevolen!.

actie2016-diaconie-zwo