Actie Kerkbalans 2019

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Geef voor je kerk en wijkgemeente

Onze Protestantse Gemeente te Rhenen bestaat uit drie verschillende wijkgemeenten met ieder een eigen identiteit. De wijkgemeenten staan niet los van elkaar, maar zijn met elkaar verbonden in Jezus Christus. Binnen de wijkgemeenten is dit jaar veel werk verzet door de wijkpredikanten, ouderlingen, diakenen en heel veel vrijwilligers. Dit alles werd mogelijk door uw steun via de jaarlijkse bijdrage voor Actie Kerkbalans. Nogmaals dank hiervoor.

Plek van betekenis

Ook in 2019 en volgende jaren wil onze kerk een plek van betekenis zijn voor Rhenen en omstreken. Een plek die inspireert en waar veel mensen zich thuis voelen. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden, van mensen zoals u. De begroting 2019 is inmiddels opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten van de predikanten en al de kerkelijke activiteiten worden betaald uit de opbrengst van de jaarlijkse bijdrage voor Actie Kerkbalans en de kerkcollecten.

Verantwoordelijkheid nemen

Uit de ontvangen huren, renten en pachten wordt het onderhoud van de kerkelijke gebouwen betaald. Wij denken het werk als kerk waar te kunnen maken wanneer de gemeenteleden net als vorige jaren weer hun verantwoordelijkheid nemen.

Wat vragen we van u

In januari 2019 wordt u verzocht om een toezegging te doen voor Actie Kerkbalans 2019.
Om de kosten van de predikanten en kerkelijke activiteiten te kunnen betalen, is uw bijdrage dringen noodzakelijk. De kosten van het pastoraat stijgen in 2019 met enkele procenten.
Daarnaast zijn er per wijkgemeente wensen om invulling te geven aan specifieke doelen, waarvoor binnen de begroting nog geen financiële ruimte is. Om dit alles mogelijk te maken, doen we een beroep op uw vrijgevigheid naar draagkracht.  We hebben er zeker begrip voor wanneer u weinig draagkracht hebt en hopen dat dit door gemeenteleden met meer mogelijkheden gecompenseerd wordt. Wilt u serieus overwegen of een stijging van uw bijdrage mogelijk is?
Wat uw bijdrage ook is, bij deze alvast onze hartelijke dank.

Tussen 4 en 15 januari worden de enveloppen bij u bezorgd en opgehaald.