Adventsproject Kinder- en Tienernevendienst

Rond de Cunerakerk

‘In blijde verwachting’

Wie kent er niet het goede nieuws van een stelletje dat trots vertelt dat ze in blijde verwachting zijn! Ze krijgen een kindje! Tijdens deze periode zijn ze druk bezig zich voor te bereiden op de komst van het kindje.

Eigenlijk lijkt advent op zo’n zwangerschapsperiode. We weten dat het Kerstfeest eraan komt, het feest van de geboorte van Jezus, Gods eigen Zoon en we gaan ons voorbereiden om Hem te verwelkomen in ons midden. Dit doen we door te luisteren, te kijken en stil te staan bij het geweldige verhaal van de komst van Gods eigen Zoon, Jezus!

In onze tijd vinden we wachten vaak vervelend. Het lijkt zinloos en je verdoet er je tijd maar mee… Maar ver-wachten tijdens advent leert je dat het ook een zinvolle betekenis kan krijgen. Dan kan verwachten, spannend, hoopvol en blij zijn, ook al kennen we het verhaal en de uitkomst. Als we die prachtige boodschap telkens opnieuw beleven raken we vervuld met de hoop die in Jezus gekomen is. Onze hoop op vrede groeit en we zien verlangend uit naar Zijn komst en het wonder van Kerstfeest.

Zondag 30 nov 2014 ‘God belooft de Vredevorst’

30 nov 2014Koning Achaz is een slecht voorbeeld van een koning. Hij luistert niet naar God en geeft niks om Hem. De mensen vergeten God. Maar toch vergeet God hen niet. Hij stuurt zijn profeet Jesaja naar de mensen. Jesaja vertelt dat er over een poosje wel een goede koning geboren wordt. Dat is Hizkia. God heeft liefde voor de mensen in deze wereld, net als het hart in de boekrol. Hizkia houdt van God en daarom zegent God hem. Hij wordt een sterke koning die vrede en geluk brengt!
Koning Hizkia lijkt op een andere Koning. Wij vieren nog altijd de geboorte van deze Koning. Weten jullie wie?
Ja, die van de Here Jezus. Hij geeft hoop en licht in de donkere wereld.
Daar wachten we op!

 

Zondag 7 dec 2014 ‘Vrede op aarde’

07 dec 2014De profeet Jesaja kreeg een visioen. Dat is een droom waarin je dingen in de toekomst ziet. God laat Jesaja een prachtige wereld zien waarin alles is zoals Hij het heeft bedoelt. Dieren doen elkaar geen kwaad, kinderen spelen naast wilde dieren, nergens gevaar of kwaad. Een veilige plek om dichtbij God en met elkaar te leven. Over die wereld mag Jesaja de mensen in Israel vertellen die bang zijn en leven met oorlog en geweld. Hij geeft hen hoop, voor nu, maar ook voor de toekomst.
Die droom is ook voor ons. Met kerst vieren we dat Jezus kwam om verandering te brengen in de wereld. God zelf geeft vrede door zijn Zoon Jezus. De duif is een teken van vrede. Eens gaat de droom in vervulling. Daar mogen we naar uitkijken!

 

Zondag 14 dec 2014 ‘De verlosser komt’

14 dec 2014Een regenboog is een mooi teken van hoop. God geeft hoop, juist als het moeilijk is en lang duurt. Dat het leven moeilijk is merken de mensen van Gods volk ook. Maar hulp zoeken bij God? Dat doen ze bijna niet. Het lijkt wel of ze geen uitzicht meer hebben op iets goeds. Toch wil God zijn volk troosten. Hij laat woorden van hoop klinken door Jesaja. Die roept als een heraut (omroeper): ‘Zorg dat alles goed is, de koning komt!’. Maar wat moet je nu doen om klaar te zijn voor als de grote Koning komt? Leef naar Gods bedoeling en laat Zijn hoop zien en horen. Zodat anderen er ook nieuwsgierig naar worden.
We kunnen vertellen over het komend Kerstfeest en de geboorte van het kindje Jezus. Want Hij is geboren voor ons allemaal!

 

Zondag 21 dec 2014 ‘Goed nieuws’

Als er iets moois of leuks gebeurt is, heb je goed nieuws. Dat wil je natuurlijk graag vertellen in de klas, aan je vrienden of je ouders. God laat Jesaja ook steeds opnieuw goed nieuws vertellen; dat Hij de Koning van vrede zal sturen, de Verlosser.
21 dec 2En wat gebeurt er als je iets herhaalt? Precies, je vergeet het niet meer. Dat is ook de bedoeling van Kerstfeest vieren. Horen over de geboorte van Jezus en samen blij zijn. De komst van Jezus is zulk goed nieuws, dat kun je niet genoeg herhalen. Weet je waarom het belangrijk is om samen dankbaar te zijn en blij feest te vieren? Omdat we daardoor heel dicht bij Gods liefde komen. God wil graag dat wij die liefde ook met anderen delen.

 

Donderdag 25 dec 2014 (Kerst)  ‘Jezus komt op aarde: alles wordt nieuw’

25 dec

Kerstfeest vandaag! Een prachtig feest van blijdschap en licht. Bijna vijf weken lang zijn we bezig geweest met ‘verwachten’… We horen van Jesaja hoe belangrijk God dat vindt. Hoe graag God ons laat weten dat er hoop is. Dat de Verlosser komt! Vandaag vieren we dat Jezus naar de aarde kwam om vrede en geluk te brengen voor iedereen die in Hem gelooft. Wat is iedereen blij dat dit Kind geboren is. God wil bij ons zijn, hoe bijzonder is dat! Toen God de aarde maakte zij Hij: er moet licht komen. Nu zegt Hij door Jezus: het gaat weer licht worden. Jezus wordt het Licht voor de wereld genoemd. Zoals een kaarsje in de kamer licht geeft, zo gaan wij ook licht geven omdat God bij ons woont.

 

kerstproject