Afscheidsmoment Ds. Maaike de Goei-Jansma

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Datum activiteit17-11-2023
Tijd15.00 uur - 16.30 uur
LocatieTollekamp
Extra omschrijving

In de maand november gaat Maaike de Goei-Jansma in Amandelhof in Zeist en Groenewoude in Woudenberg werken.
Daarom neemt zij, na 17 jaar, afscheid van De Tollekamp.

Zondag 12 november is er een afscheidsdienst in De Tollekamp.
Aanvang is 11.00 uur. Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid samen te zijn onder het genot van koffie en thee. Van harte
uitgenodigd voor deze afscheidsdienst.

Op vrijdagmiddag 17 november is er gelegenheid afscheid te nemen van Maaike in een infomeel samen zijn. Van harte welkom
tussen 15.00 uur en 16.30 uur.

In verband met de organisatie van praktische zaken rondom de kerkdienst en het afscheidsmoment vragen we voor 6 november
door te geven of u/ jij naar de afscheidsdienst/ het afscheidsmoment komt en met hoeveel personen. Wanneer u/ jij Maaike
toe wilt spreken horen wij dit ook graag. Dit kan doorgegeven worden aan Marjon van Dam, marjonvandam@zorggroepcharim.nl
of tel. 06-83289203.

Een vriendelijke groet,
Evert Jan van den Brink
locatiemanager De Tollekamp