agenda 15 tot en met 22 febr. 2015

Rond de Cunerakerk

Agenda

16 feb 20.00 u Ontm.kerk College v. Kerkrentmeesters
17 feb 19.00 u Kerkplein 2 Catechese 12 t/m 16 jaar
18 feb 19.30 u Ontm. kerk Kerkenraad RdC
20 feb Ontm. kerk Kindersoos
20 feb 8 voor 8 Ontm. kerk Rock Solid
20 feb 8 voor 8 Ontm. kerk Solid Friends