agenda 18 t/m 24 januari

Rond de Cunerakerk

Agenda

20 jan 19.00 u Kerkplein 2 Catechese 12 t/m 16 jaar
21 jan 11.30 u Ontm.kerk Welkom aan Tafel
21 jan 19.00 u Ontm.kerk Inleveren enveloppen Actie Kerkbalans
21 jan 19.30 u Ontm.kerk Kerkenraad
21 jan 20.00 u Ontm.kerk Leeskring o.l.v. C. Fieren
23 jan Ontm. kerk Kindersoos
23 jan 8 voor 8 Ontm. kerk Rock Solid
23 jan 8 voor 8 Ontm. kerk Solid Friends
24 jan 09.15 u Ontm.kerk Thema ochtend gelgeloofsontwikkeling