Appostel App / informatie-avond

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Datum activiteit11-07-2023
Tijd19.30 u
LocatieOntmoetingskerk
Extra omschrijving

Wellicht heeft u al eens iets gehoord van de z.g. Appostel App.

In veel kerken is de App al langer in gebruik. Voor sommige kerken is de coronaperiode een extra aanzet geweest om de App snel te installeren en gebruiken. (Het voorkomt nl. veel hand-hand contact t.o.v. collecteren via collectebonnen of contant geld)

In de PGR-Rhenen heeft het project om allerlei redenen vertraging opgelopen. Inmiddels zijn de voorbereidingen zover, dat het installeren en gebruik van de App nu verantwoord kan. Hoe werkt het en wat kun je ermee?
Deze App kun je gewoon net als andere App’s installeren op je mobiele telefoon. De App is bedoelt om te kunnen geven aan collectedoelen en zal daarmee ook de collectebonnen (op korte termijn) vervangen. Op zondag 18 juni  en 25 juni krijgt u bij de dienst in de kerk een inhoudelijke toelichting uitgereikt en tevens de instructie om de App te installeren en te gebruiken. We gaan ervan uit dat het merendeel van onze gemeenteleden zich hiermee zelfstandig kan redden, maar schaamt u zich niet als dat niet lukt. Daarvoor doen we een beroep op de jeugd van onze wijkgemeenten en vragen hen u te helpen bij het installeren. Dat kan b.v. prima tijdens de koffie na afloop van de dienst.

Daarnaast komt er nog een PGR-brede informatieavond. Die is op dinsdag 11 juli a.s. om 19.30 in de OK.