Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Welkom aan tafel

Op woensdag 3 mei a.s. hopen we weer te genieten van een maaltijd in de Ontmoetingskerk!

Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur voor een kopje koffie/thee en ontmoeting. Om 12.30 uur gaan we aan tafel. De kosten bedragen € 8,– per persoon. Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven  via de Welkom aan Tafel telefoon nr. 06-17355533

Het Welkom aan Tafel Team.

 

Douwe Egberts koffiewaardepunten sparen voor Voedselbank Neder Veluwe

Douwe Egberts koffiewaardepunten sparen voor Voedselbank Neder Veluwe

In december  wordt opnieuw een grote Douwe Egberts koffiewaardepunten actie gehouden. Douwe Egberts organiseert deze actie in samenwerking met Voedselbanken Nederland. In ruil voor DE-waardepunten krijgt de Voedselbank koffie voor haar klanten. De Voedselbank Neder-Veluwe doet weer mee met deze succesvolle actie. Koffie is duur en zit praktisch nooit in de kratten.

Afgelopen jaren was de actie een groot succes in het gebied van Voedselbank Neder- Veluwe (Elst, Rhenen, Wageningen, Renkum, Doorwerth en Oosterbeek). Dit dankzij de medewerking van velen. Het resultaat was dat we afgelopen voorjaar voor de

Voedselbank in Rhenen en Elst meer dan 2000 pakken koffie beschikbaar waren. Deze zijn in de loop van het jaar in de voedselpakketten van de klanten gedaan.

Wilt u iedereen in uw omgeving attent maken op deze actie zodat men de punten nu al kan gaan verzamelen?

Inleveren

De koffiewaardepunten kunt u inleveren  bij Huis van de Gemeente, Sportcentrum

’t Gastland, AH Rhenen, AH Elst, Buurtgarage  en diverse  kerkgebouwen.

In januari worden de punten verzameld en aangeboden aan Douwe Egberts.

PS

Ook puntenbonnen van de Perla-koffie van AH zijn welkom, de bonnen worden ingeleverd en het verkregen geld wordt overgemaakt naar de Voedselbank.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Voedselbank Neder Veluwe , uitgiftepunt Rhenen

Info: actievoor@voedselbanknederveluwe.nl

 

Steun onderzoek naar ALS

Drie weken lang staat er een box in de hal van de Ontmoetingskerk waar u uw lege inktcartridge,  toner cartridge of oude mobieltje kunt doneren.

U steunt hiermee het onderzoek naar de ziekte ALS.

ALS ( amyotrofische Laterale Sclerose) is een progressieve zenuw/sperziekte die leidt tot spierzwakte en verlamming.

Een volle BOX levert € 500,– op voor onderzoek naar deze ziekte.

Hierbij wil ik u als Gemeente van de Ontmoetingskerk hartelijk danken voor de gelegenheid die ik krijg om de BOX in de hal te mogen zetten en hoop op een mooi resultaat.

Met hartelijke groet,

Joke Klein.

Overzicht activiteiten Groene Kerk PGR, 2022 – 2023

Groene Kerk activiteiten 2022 – 2023 definitief en in ontwikkeling [15462]

Mijn naam is….

Dominee Peter Breure stelt zich voor.

Ds Peter Breure

PKN Rhenen – » Wie zijn wij?

 

BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING:

“PASTORALE” VAN STEFAN ENTER

Dit boek is een vervolg op de leeskring van vorig jaar n.a.v. de zeven werken van barmhartigheid. Vorig jaar stond HONGER centraal. Dit jaar gaat het over VREEMDELINGEN HERBERGEN. Actueler dan ooit. Stephan Enter groeide op in Barneveld, en schreef PASTORALE over het dorpje Brevendal (anagram van Barneveld).

Enter zegt: “De Molukse zaak was mijn uitgangspunt. Dit boek moest gaan over de onmacht en de woede, die de Molukkers voelen, omdat ze zowel door Nederland, door Indonesië en de VN zijn voorgelogen en in de steek gelaten zijn.”

Een intrigerend thema: “Wat wrok met je kan doen”. Dat is de kern van dit boek.

We bespreken het boek met behulp van gespreksvragen.

Plaats:          Ontmoetingskerk

Datum:         Donderdag 19 januari 14.00-16.00 uur

Aanmelden:   tov@pknrhenen.nl

Leiding:        Suze Korver en Jolande Oldenkamp

OMGAAN MET IKONEN

OMGAAN MET IKONEN

Omgaan met iconen, met je verstand en met je gevoel.

Op deze middag kunt iets zien en beleven aan het schilderen van iconen: hoe komen verstand en gevoel samen in het hele proces van de kale plank, het tekenen en schilderen, tot het omgaan met iconen in meditatie en gebed.

We kijken naar iconen vanaf de Advent tot en met Pasen.

Er is ook aandacht voor de achtergrond en de betekenis..

Plaats:          Ontmoetingskerk

Datum:          Woensdag 14 december in de middag

Aanmelden:   Gepke Petersen    Telefoon: 0613201371

ADVENTSKRANSEN MAKEN OP WEG NAAR KERST

ADVENTSKRANSEN MAKEN OP WEG NAAR KERST

Een adventskrans in huis of aan de deur nodigt uit te vertellen over onze verwachting van het Licht aan onze

(klein-)kinderen en gasten. Een van onze liturgische bloemschikkers begeleidt de bijeenkomsten. Over een kleine bijdrage in de kosten word je bij aanmelding  geïnformeerd.

Plaats:          Ontmoetingskerk

Datum:         Donderdag 24 november

14.00 uur en 19.00 uur

(tijdstip is afhankelijk van aantal opgaven)

Aanmelden:   Janke Brussen, 0317-615449 of

janke.brussen@gmail.com

CONTEXTUEEL BIJBELLEZEN

CONTEXTUEEL BIJBELLEZEN

 Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen die ons allereerst stil laat staan bij onszelf en ons daarna de bijbel laat openen om

om de realiteit te toetsen aan een Bijbelverhaal. Welk nieuw licht werpt het verhaal op onze vragen? Waar zet het ons toe aan?   Contextueel Bijbellezen is ontstaan in de context van Zuid-Amerika en zuidelijk Afrika waar een vorm werd gezocht van Bijbellezen die nauw verbonden is met de dagelijkse praktijk, en waarin vragen van gerechtigheid direct voelbaar zijn en uitnodigen tot handelen.

Elke stap in de Bijbelstudie heeft een bedoeling. De Bijbelstudie is zo opgebouwd dat hij erop gericht is iedereen te laten spreken, en te laten onderzoeken wat er in de tekst staat, waar die over gaat en welke betekenis die kan hebben in ons leven nu.

We lezen niet zomaar, maar laten de studie ingebed zijn in een liturgie. We vragen de aanwezigheid van God bij het lezen, die mag ons inspireren en helpen zoeken naar de betekenis voor ons. Daarom beginnen en sluiten we af met een korte viering (stap 1 en 8). De methode van contextueel Bijbellezen is opgebouwd uit 3 fases: zien, oordelen en handelen. Hoe die stappen gaan ontdekken we onderweg.

Plaats:          Ontmoetingskerk

Datum:         Donderdag 17 november 20.00 uur

Of donderdag 1 december 20.00 uur

Begeleider:   Ds. Peter Breure

Aanmelden:  dominee.peter@online.nl

(15 deelnemers maximaal per avond)

CREA-MARKT 

CREA-MARKT 

Er is veel geschilderd, gehandwerkt en geknutseld in de afgelopen jaren…. nu is het tijd voor de verkoop!

De opbrengst is voor het doel van de diaconie.

Info:             mw. Tiny Walstra,

0317614588

Plaats:          Ontmoetingskerk

Datum:         Zaterdag 5 november

10.00-16.00 uur