Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Geur en olie in de bijbel

Geur en olie in de bijbel

Tjitske Volkerink van het Christelijk Meditatief Centrum in Hilversum,

ten voormalige pioniersplek, geeft geloven op een heel andere manier handen en voeten, veel fysieker dan we veelal gewend zijn.

Volkerinks activiteiten berusten op drie pijlers:

 1. Meditatie en stilte

2.massage en aanraking

3.oliën

Over die aanraking in combinatie met olie, aroma-touch genoemd, gaat het dinsdagavond 12 december. Juist geur en aanraking helpen je om dichterbij te komen en geraakt te worden.

Niets vreemds want de bijbel loopt over van de olie.

Kijk bijvoorbeeld naar de tekst uit Spreuken 21 “Een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis.

In de christelijke wellness kom je dichter bij God en jezelf door een aromatische massage.

Tjitske Volkerink komt met ons oefenen. Kunnen we iets meemaken van die ontspanning door geuren? Laat je verrassen.

Plaats: Ontmoetingskerk

Datum: dinsgag 12 december

Tijd: 20.00 uur

Entree: E 7.50

Graag aanmelden: tov@pknrhenen.nl

Er is hoop voor de schepping.

Op zondag 15 oktober was er een optreden van verhalenverteller en kerkjournalist Kees Posthumus en multimuzikant Henk van Glabbeek met hun voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’.

Ze lieten ons op een mooie en indringende manier horen en ervaren dat we ons om de schepping moeten bekommeren en dat het nog niet te laat is. Enkele teksten uit het optreden:

‘Wie heeft de wereld gemaakt, alle dieren, de mens geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. De mens die alles in zich heeft om het goede te doen, die geroepen is om het geschenk van de schepping zorgvuldig te bewaren en de aarde te maken tot een veilige plek voor mensen om te wonen. Een plek waar God wonen wil’. Kees Posthumus hield ons voor: het is niet te laat, wat jij doet heeft zin! En dit bevestigden we door samen het refrein te zingen van het lied:

Refrein: Ga je groener geloven, hou de hoop er maar in
Kom je onmacht te boven: wat jij doet heeft zin.

Hieronder alle coupletten van het lied.

1.

Daar wentelt een bolletje in het heelal

Geschapen, gemaakt of ontstaan door een knal

Onder sterren, planeten, kometen, de maan

Maar de vraag is hoe dit verhaal verder zal gaan

Refrein:              

2.

Want luister in stilte: de schepping, zij zucht

Onder vuile rivieren en smerige lucht

De zeeën vol plastic, de bossen gekapt

De planten verdroogd en de dieren vertrapt

Refrein

3.

Hoor jij nog een grutto, zie jij nog een fuut

Een ijsvogel, goudhaan, een specht of een kluut

Ooit wapperden vleugels in de wind op en neer

Met takjes heel nijver voor een nest in de weer

 

4.

Rivieren, zij stroomden zo machtig en blauw

Nu gekrompen tot beekjes, armzalig en grauw

Ooit ruisten de bossen, ooit bruiste de zee

Maar nu brengen de golven flaconnetjes mee

Refrein

5.

Het tij is te keren, het is niet te laat

Voor miljoenen druppels op de gloeiende plaat

Voor duurzamer leven, geloven in groen

Want het maakt heel wat uit wat wij laten of doen

6.

Het tij is te keren met de hand aan de ploeg

Voor een flinke stap terug en genoeg is genoeg

Voor bloeiende velden en de koe in de wei

Voor klaver en fluitekruid en chichorei

Refrein

7.

Wij kregen de schepping van de Schepper cadeau

Om er goed voor te zorgen, en dat doe je zo

Vertrek uit je onmacht, wat jij doet heeft zin

Ga gerust groener geloven, hou de hoop er maar in

Na afloop werd er koffie gedronken en nagepraat en we waren ons bewust dat we kunnen bijdragen aan het behoud van de schepping, ieder op zijn/haar eigen manier. Bijvoorbeeld door minder spullen te kopen en een mooie wandeling in de natuur te maken.

Kees Jochemsen.

Geur en olie in de bijbel

Geur en olie in de Bijbel
Tjitske Volkerink van het Christelijk Meditatief Centrum in Hilversum,
een voormalige pioniersplek, geeft geloven op een heel andere manier
handen en voeten, veel fysieker dan we veelal gewend zijn. Volkerinks
activiteiten berusten op de drie pijlers:

1.meditatie en stilte
2.massage en aanraking en 3.oliën. Over die aanraking in combinatie
met olie, aroma-touch genoemd, gaat het vanavond. Juist geur en
aanraking helpen je om dichterbij te komen, geraakt te worden. Niets
vreemds want de Bijbel loopt over van de olie, kijk bijvoorbeeld naar
de tekst uit Spreuken 21 “Een wijze heeft een kostbare schat aan olie
in huis”.
In de christelijke wellness kom je dichter bij God en jezelf door een
aromatische massage. Tjitske Volkerink zegt dat juist geur en
aanraking je helpen om dichterbij te komen, geraakt te worden.
Tjitske komt met ons oefenen. Kunnen we iets meemaken van die
ontspanning door geuren? Laat je verrassen.
Spreker: Tjitske Volkerink
Plaats: Ontmoetingskerk
Datum: dinsdag 12 december
Tijd: 20.00 uur
Entree: € 7,50
Aanmelden: tov@pknrhenen.n

Geestelijke zorg voor hulpverleners

Iedereen is op zijn of haar manier wel eens hulpverlener: een praktische vraag van iemand die iets niet kan, een luisterend oor voor iemand die in een onmogelijke situatie verwikkeld is, een slachtoffer van een dramatisch ongeval. Op welke manier er ook een beroep op je gedaan wordt, het kan je ongemerkt of ongewild in een situatie brengen waarin je zelf ook hulp nodig hebt.

Leon Bal is predikant en brandweerman, en in die hoedanigheden direct betrokken bij acute situaties in gemeente en maatschappij. Hij wil zijn ervaring delen in het bijstaan van hulpverleners. De vraag die op deze avond centraal staat is: welke hulp biedt je hulpverleners en hoe zorg je als hulpverlener goed voor jezelf? Deze avond biedt een methode aan om ook naar je eigen veerkracht te kijken en dat bespreekbaar te maken.

U bent op woensdag 25 oktober welkom in de Ontmoetingskerk aan de Anjerlaan 1 in Rhenen. Inloop vanaf 19:45, en er wordt een vrijwillige bijdrage gevraag van €5,=. Om in te schatten hoe groot de interesse is verzoeken wij u per e-mail aan te melden via tov@pknrhenen.nl

Vanmorgen om 11 uur samen vieren in het decor van de openluchttheatervoorstelling. Welkom in de Veerwei.

Voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’

Voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’
Op zondag 15 oktober om 19.30 uur spelen verhalenverteller en kerkjournalist Kees Posthumus en multimuzikant Henk van Glabbeek hun voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’.
In een afwisselende, vrolijke voorstelling wordt met tal van verhalen en liedjes de schepping gevierd, zorgen over de schepping gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. Er klinken nieuwe scheppingsverhalen en een groen-gelovige meezinger, er wordt live gekookt en er is eco-fitness. Henk van Glabbeek omlijst dit alles met meditatieve oosterse muziek.
Geloofsgemeenschappen zijn zich terdege bewust van de gevaren die de klimaatcrisis voor de aarde en haar bewoners met zich meebrengt. Er komen in Nederland steeds meer groene synagogen, kerken en moskeeën. Wie gelooft dat de schepping een geschenk van God is, is geroepen daar goed voor te zorgen.
Deze voorstelling is gemaakt in opdracht van de Groene kerken Nederland.
Er is na afloop van de voorstelling tijd voor ontmoeting met koffie/thee.
Spreker: Kees Posthumus en Henk van Glabbeek
Plaats: Ontmoetingskerk
Datum: zondag 15 oktober
Tijd: 19.30 uur
Entree: € 7,50
Aanmelden: tov@pknrhenen.nl

‘VerduurSamen met Franciscus’

The Letter (ondertiteld)

Op woensdag 4 oktober a.s. (anders dan in TOV boekje staat) draait de film “The Letter” in de Ontmoetingskerk in Rhenen. 20.15 uur.

Op deze avond, na afloop van de film, willen we ook graag afspraken maken over de volgende data voor het aan de slag gaan met het boekje “VerduurSamen met Franciscus” van de hand van Corinne Groenendijk. Info: Jolande@heslinga-web.nl

Namens Groene Kerk Rhenen hartelijk welkom.

Dat verduurzamen nodig is, daar zijn de meeste mensen wel van doordrongen. Maar hoe kun je dat doen op een manier die bij je past en ook zoden aan de dijk zet? Corinne Groenendijk, predikant en geestelijk begeleider, ging hiervoor te rade bij Franciscus van Assisi. Zij verdiepte zich in zijn eco-spirituele leven. Ze schreef een gids ‘VerduurSamen’.

De zoektocht van Franciscus naar een eenvoudig, vredevol en vreugdevol leven inspireerde haar voor het vormgeven van een duurzame levensstijl. ‘VerduurSamen met Franciscus’ is een gids geworden, waarin bezieling en praktijk samengaan. Aan de hand van de thema’s vreugdevol, kwetsbaar, betrokken, vredevol en eenvoudig, laat ze de levenshouding van Franciscus zien.

Samen gaan we vanuit Groene kerken in Rhenen een aantal keer met een hoofdstuk en concrete opdrachten aan de slag.

Informatie:   Jolande Oldenkamp

Plaats:           Ontmoetingskerk

Datum:         woensdag 4 oktober

Tijd:            20.00-21.30 uur

Opgave:        jolande.oldenkamp@ziggo.nl

TOV programma 2023-2024 op de website

Het TOV programma 2023-2024  staat op de website;

PKN Rhenen – » TOV programma 2023-2024

Beheerder voor de OntmoetingskerkK ( M/V, maar mag ook een echtpaar zijn)

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Rhenen is voor de Ontmoetingskerk op zoek naar een:

BEHEERDER VOOR DE OK ( M/V, maar mag ook een echtpaar zijn)

 1. Doel van de functie:

Samen met de huidige beheerder van de OK (Roelof de Jong), (op basis van gelijkwaardigheid), zorg dragen voor de gebouwen en alle daaruit voortvloeiende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 1. Plaats in de organisatie:

De beheerder is werkzaam vanuit huis en/of de OK en rapporteert aan het verantwoordelijk lid van het college van kerkrentmeesters.

 1. Taakomschrijving: (e.e.a. na een zorgvuldige inwerkperiode door de huidige beheerder)
 • Het zorgdragen (dit in nauw overleg met de kosters) voor het kunnen houden van de viering van de zondagse eredienst. Dit is een belangrijk hoogtepunt voor bezinning en van ontmoeting in onze gemeente.
 • Het zorgdragen (dit in nauw overleg met de kosters) voor het kunnen houden van rouw – en trouwdiensten.
 • Gesprekken voeren met alle gebruikers van de ruimten in de OK.
 • Afspraken (b.v. huur) maken met de gebruikers van de ruimten in de OK.
 • Toezien op het juiste gebruik van de gebouwen en apparatuur in de OK.
 • De ruimten in de OK zijn beschikbaar voor alle drie de Wijkgemeenten binnen de PGR-Rhenen, maar tevens ook voor openbaar gebruik.
 • Samenwerking in een breed team. ( O.a. schoonmaak, contractbeheer, enz.)
 • Sleutelbeheer van de gebouwen.
 • Meedenken over de onderhoudsbegroting van de OK.
 1. Kennis en vaardigheden:
 • MBO-werk en denkniveau met nadruk op o.a.: (in willekeurige volgorde)
 • Dienstbaar
 • Faciliterend
 • Flexibel
 • Gastvrij
 • Adviserend
 • Communicatief vaardig
 1. Verantwoordelijkheid/bevoegdheid:
 • De beheerder is bevoegd alle beslissingen te nemen t.a.v. de uitvoering van de aan hem/haar opgedragen werkzaamheden, voor zover passend binnen de geldende richtlijnen/voorschriften.
 1. Contacten:
 • Intern: met predikanten, kosters, het beheerteam, team Beeld en Geluid, het kerkelijk bureau en C. v. K.
 • Extern: met alle gebruikers van de gebouwen, denk daarbij ook aan o.a. uitvaartondernemers.

We hopen op geïnteresseerden en nodigen hen van harte uit te bellen met Henry van’t Hof (06-51604925 of Berend Jan van Westreenen (06-12559279)

Wij zijn graag bereid u of jou verder te informeren.

 

 

 

 

Ionaproeverij in Rhenen

Ionaproeverij in Rhenen – 10 juli.

John Bell. De predikant en componist van de Ionacommunity komt op 10 juli naar Rhenen voor een ‘proeverij’.

Hij zal met ons zingen en vertellen over de Ionaspiritualiteit. De avond begint om 19.30 uur.