Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Overzicht activiteiten Groene Kerk PGR, 2022 – 2023

Groene Kerk activiteiten 2022 – 2023 definitief en in ontwikkeling [15462]

Mijn naam is….

Dominee Peter Breure stelt zich voor.

Ds Peter Breure

PKN Rhenen – » Wie zijn wij?

 

Welkom aan tafel

Op woensdag 5 oktober a.s. hopen we weer te genieten van het gebruikelijke 3-gangen menu in de Ontmoetingskerk!

Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur voor een kopje koffie/thee en ontmoeting. Om 12.30 uur gaan we aan tafel. De kosten bedragen € 8,– per persoon. Nieuwe deelnemers op 21 september kunnen zich opgeven voor 17 september via de Welkom aan Tafel telefoon nr. 06-17355533

Het Welkom aan Tafel Team.

BOEKBESPREKING

BOEKBESPREKING:

“PASTORALE” VAN STEFAN ENTER

Dit boek is een vervolg op de leeskring van vorig jaar n.a.v. de zeven werken van barmhartigheid. Vorig jaar stond HONGER centraal. Dit jaar gaat het over VREEMDELINGEN HERBERGEN. Actueler dan ooit. Stephan Enter groeide op in Barneveld, en schreef PASTORALE over het dorpje Brevendal (anagram van Barneveld).

Enter zegt: “De Molukse zaak was mijn uitgangspunt. Dit boek moest gaan over de onmacht en de woede, die de Molukkers voelen, omdat ze zowel door Nederland, door Indonesië en de VN zijn voorgelogen en in de steek gelaten zijn.”

Een intrigerend thema: “Wat wrok met je kan doen”. Dat is de kern van dit boek.

We bespreken het boek met behulp van gespreksvragen.

Plaats:          Ontmoetingskerk

Datum:         Donderdag 19 januari 14.00-16.00 uur

Aanmelden:   tov@pknrhenen.nl

Leiding:        Suze Korver en Jolande Oldenkamp

OMGAAN MET IKONEN

OMGAAN MET IKONEN

Omgaan met iconen, met je verstand en met je gevoel.

Op deze middag kunt iets zien en beleven aan het schilderen van iconen: hoe komen verstand en gevoel samen in het hele proces van de kale plank, het tekenen en schilderen, tot het omgaan met iconen in meditatie en gebed.

We kijken naar iconen vanaf de Advent tot en met Pasen.

Er is ook aandacht voor de achtergrond en de betekenis..

Plaats:          Ontmoetingskerk

Datum:          Woensdag 14 december in de middag

Aanmelden:   Gepke Petersen    Telefoon: 0613201371

ADVENTSKRANSEN MAKEN OP WEG NAAR KERST

ADVENTSKRANSEN MAKEN OP WEG NAAR KERST

Een adventskrans in huis of aan de deur nodigt uit te vertellen over onze verwachting van het Licht aan onze

(klein-)kinderen en gasten. Een van onze liturgische bloemschikkers begeleidt de bijeenkomsten. Over een kleine bijdrage in de kosten word je bij aanmelding  geïnformeerd.

Plaats:          Ontmoetingskerk

Datum:         Donderdag 24 november

14.00 uur en 19.00 uur

(tijdstip is afhankelijk van aantal opgaven)

Aanmelden:   Janke Brussen, 0317-615449 of

janke.brussen@gmail.com

CONTEXTUEEL BIJBELLEZEN

CONTEXTUEEL BIJBELLEZEN

 Contextueel Bijbellezen is een manier van lezen die ons allereerst stil laat staan bij onszelf en ons daarna de bijbel laat openen om

om de realiteit te toetsen aan een Bijbelverhaal. Welk nieuw licht werpt het verhaal op onze vragen? Waar zet het ons toe aan?   Contextueel Bijbellezen is ontstaan in de context van Zuid-Amerika en zuidelijk Afrika waar een vorm werd gezocht van Bijbellezen die nauw verbonden is met de dagelijkse praktijk, en waarin vragen van gerechtigheid direct voelbaar zijn en uitnodigen tot handelen.

Elke stap in de Bijbelstudie heeft een bedoeling. De Bijbelstudie is zo opgebouwd dat hij erop gericht is iedereen te laten spreken, en te laten onderzoeken wat er in de tekst staat, waar die over gaat en welke betekenis die kan hebben in ons leven nu.

We lezen niet zomaar, maar laten de studie ingebed zijn in een liturgie. We vragen de aanwezigheid van God bij het lezen, die mag ons inspireren en helpen zoeken naar de betekenis voor ons. Daarom beginnen en sluiten we af met een korte viering (stap 1 en 8). De methode van contextueel Bijbellezen is opgebouwd uit 3 fases: zien, oordelen en handelen. Hoe die stappen gaan ontdekken we onderweg.

Plaats:          Ontmoetingskerk

Datum:         Donderdag 17 november 20.00 uur

Of donderdag 1 december 20.00 uur

Begeleider:   Ds. Peter Breure

Aanmelden:  dominee.peter@online.nl

(15 deelnemers maximaal per avond)

CREA-MARKT 

CREA-MARKT 

Er is veel geschilderd, gehandwerkt en geknutseld in de afgelopen jaren…. nu is het tijd voor de verkoop!

De opbrengst is voor het doel van de diaconie.

Info:             mw. Tiny Walstra,

0317614588

Plaats:          Ontmoetingskerk

Datum:         Zaterdag 5 november

10.00-16.00 uur

DE TROOST VAN JOB

DE TROOST VAN JOB

Als ons iets ingrijpends overkomt, zijn we geneigd ons af te vragen wat de oorzaak daarvan is, en die vraag is wel terecht. In de Bijbelse tijd was dat niet anders. Verschillende bijbelschrijvers verklaren de lotgevallen van de mensen aan de hand van het schema ‘oorzaak-en-gevolg’. Als iemand onberispelijk leeft (oorzaak), zal hij of zij daarvoor worden beloond (gevolg). En als iemand te maken krijgt met veel tegenspoed of met een onherstelbaar verlies, wordt dat in de Bijbel vaak gezien als een gevolg van zonde, als een straf die men zou hebben verdiend. Maar niet alle bijbelschrijvers zijn het met die redenering eens. De schrijver van het boek Job protesteert tegen die conclusie en gaat in tegen wat veel theologen in zijn tijd dachten. In zijn boek is de Eeuwige niet Job’s geduchte tegenstander, maar een God die mensen in hun lijden nabij blijft.

We lezen met elkaar gedeelten uit het Bijbelboek Job in verschillende Bijbelvertalingen. Aan de hand van de verschillen komen we op het spoor wat de schrijver van dit Bijbelboek duidelijk wil maken met Job als voorbeeld.

De spreker op deze avond is dr. Jaap van Dorp (1955), tot 2021 bijbelvertaler en oudtestamenticus bij het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap in Haarlem.

Plaats:          Ontmoetingskerk

Datum:         Woensdag 2 november 20.00 uur

Inleider:       dr. Jaap van Dorp

Aanmelden:   tov@pknrhenen.nl

DE PADEN OP….

DE PADEN OP…..
Wat mogen we ons als Rhenenaren gelukkig prijzen dat we in de bijna mooiste wandelgemeente van Nederland wonen.
Lochem ging ons voor. Rivieren, weiden, bossen – we hebben het allemaal!! Dit jaar gaan we er twee keer op uit!
Woensdagmorgen 19 oktober gaan we de bossen en de Grebbeberg wandelend ontdekken en ervaren we de herfsttinten en het “duistere” verleden van de Grebbeberg.
Een deskundig gemeentelid gaat ons begeleiden
(Noteert u ook vast: Weidewandeling/fietstocht 19 april)
Datum:         Woensdag 19 oktober

Tijdstip:        9.30 uur-11.30 uur
Verzamelen bij de Erebegraafplaats op de Grebbeberg

Opgave:        tov@pknrhenen.nl