Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Welkom aan tafel

Op woensdag 6 oktober a.s. is ons gebruikelijke 3-gangen menu in de Ontmoetingskerk!

Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur voor een kopje koffie/thee en ontmoeting.

Om 12.30 uur gaan we aan tafel. De kosten bedragen € 8,– per persoon.

Onze vaste gasten worden persoonlijk benaderd en nieuwe deelnemers op 22 september kunnen zich opgeven voor zaterdag 18 september via de Welkom aan Tafel telefoon nr. 06-17355533

Het Welkom aan Tafel Team.

TOV Lezing Liberaal Jodendom

In deze maand waarin Israëlzondag viel mogen we ons ook verheugen over de komst van een rabbijn in ons midden. Menno ten Brink is rabbijn van de Liberale Joodse Gemeente in Amsterdam en zal ons als boeiend spreker vertellen over de waarden van het liberale jodendom. Een goede gelegenheid voor een ontmoeting met het jodendom en de joods-christelijke dialoog.

Donderdag 28 oktober om 20:00 uur in de Ontmoetingskerk, tijd. 20.00 uur Aanmelden kan via tov@pknrhenen.nl

 

TOV programma 2021-2022

Van U is de toekomst

Bovenstaande woorden die zijn gebaseerd op het Onze Vader willen ons in het komend seizoen inspireren. We zeggen daarmee niet: ‘omdat de toekomst in Uw handen ligt, wachten wij maar rustig af’. Het is juist een bede van vertrouwen: omdat we geloven dat God  ‘het goede leven’ wil voor alle mensen, willen we doen wat goed is om te doen.

In dit programmaboekje staan veel mogelijkheden om samen in gesprek te komen en te ontdekken wat je zelf kunt doen. We staan daarbij open voor diverse inbreng. En natuurlijk zijn er ook de vaste succes-nummers. Genoeg kansen dus om elkaar ook door de week, rondom de thema’s van geloof en leven, te ontmoeten. Van harte welkom!

Ds. Inge de Jong – Baerends

Werkgroep TOV:

Ineke Bruin, Cor Kooij, Suze Korver,

Nico van Tellingen, Jolande Oldenkamp

tov@pknrhenen.nl

Het TOV programma 2021: Programma 2021-definitief

De mens – een en al zijn veelzijdigheid

De mens – een en al zijn veelzijdigheid

expositie in de Ontmoetingskerk

Juist als je stilgezet wordt, kan je leven ook weer extra schwung krijgen…

Marie José Rietbergen deed die ervaring op in een tijd dat ze noodgedwongen op een stoel zat. Haar handen deden het nog prima, en ze begon een serie wandkleden te maken op basis van wol vilten, die als thema hebben: de mens – een en al veelzijdigheid.

Die kleden zijn vanaf 19 september tot 10 oktober te zien in de Ontmoetingskerk, waar ook steeds aandacht is voor de veelzijdigheid van mensen. De verliefde mens, de nieuwsgierige mens, de spirituele en verdrietige mens – je ziet ze allemaal en ze roepen iets in je wakker.

Op zondag 19 september opent ze de expositie met een korte lezing, om 11.30 uur. De kerk is verder open : iedere dinsdag van 10.00- 11.30 uur. U kunt zo even binnenlopen, en natuurlijk ook op iedere zondagmorgen. Op dinsdag 5 oktober geeft ze een workshop in de techniek van het wol vilten, wel even tijdig opgeven ( vóór 29 sept)  Info: tov@pknrhenen.nl

De mens op zoek naar liefde, leven, God, geluk

De nieuwsgierige mens

(Foto’s Ds Inge de Jong-Baerends)

 

Nieuws van de Groene kerk

Lees hier het laatste nieuws van de Groene kerk:

Groene Kerk activiteiten 2021 – 2022

 

Activiteiten 2021-2022

Groene Kerk activiteiten 2021 – 2022

Seniorenreis PGR.

Al vele jaren hebben wij in oktober de Seniorenreis van de Diaconie Rhenen georganiseerd.

In 2019 was de laatste keer naar hotel de Postelhoef in Luyksgestel.

In het voorjaar van 2020 kwam opeens corona roet in het eten gooien voor heel veel fijne activiteiten. Zo ook voor de Seniorenreis die gepland stond voor oktober 2020.

En het spijt ons dat we ook dit jaar nog niet op een verantwoorde wijze de reis kunnen organiseren.

Maar we hebben goed nieuws: we hebben nu een optie op hotel Gaasterland in Rijs (Friesland) voor de midweek van 9 mei 2022! Deze keer in het voorjaar.

Dus het duurt nog even maar gelukkig niet tot najaar 2022!

We hopen onze vaste deelnemers natuurlijk allemaal weer te kunnen begroeten maar ook nieuwe reisgenoten zijn van harte welkom!

In januari 2022 komt in Onderweg nogmaals de aankondiging met daarbij vermeld hoe nieuwe deelnemers zich kunnen melden.

De staf van de Seniorenreis,

Nel Binnekamp, Egbert en Ria Eising, Bert en Dini Kämink, Gerry Lodder en Gré vd Maas

Voor vragen: 0317-614486 fam.Eising

Een gemeenteprofiel in tien foto’s

Een gemeenteprofiel in tien foto’s
Wij ervaren de Ontmoetingskerk in Rhenen als een warme, betrokken wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Rhenen. Bij ons mag iedereen zichzelf zijn. Er is ruimte voor nieuwe, eigentijdse vormen van kerk-zijn. We willen als gemeente een aantrekkelijke ontmoetingsplaats van geloof zijn. Waar waardevolle contacten worden gelegd en zingeving centraal staat. En waar de Bijbel een bron is voor gesprekken en preken in een aansprekende taal.
Ieder lid van de beroepingscommissie heeft zijn of haar gevoel bij onze gemeente uitgedrukt in een foto.

Een gemeenteprofiel in tien foto’s

Gezocht: een predikant die méér is dan een voorganger

De Ontmoetingskerk in Rhenen is een warme, betrokken wijkgemeente van de Protestantse Gemeente Rhenen, waar iedereen zichzelf mag zijn en waar ruimte is voor nieuwe, eigentijdse vormen van kerk-zijn. Een gemeente die de aantrekkelijke ‘ontmoetingsplaats van geloof’ wil zijn. Waar waardevolle contacten worden gelegd en zingeving centraal staat. En waar de Bijbel een bron is voor gesprekken en preken in een aansprekende taal.
Wij zoeken een sociaal voelende en maatschappelijk bewogen predikant (1 fte) die warm wordt van zo’n type gemeente. Een voorganger, méér nog: een theologische coach binnen de gemeente. Iemand die richting geeft, enthousiasmeert én delegeert. Iemand die in de vieringen en daarbuiten mensen weet te inspireren vanuit Gods Woord.
Rhenen is de stad van Ouwehands Dierenpark en Grebbeberg. Een mooie, gezellige plek om te wonen en te werken. Er is een moderne pastorie beschikbaar. Meer informatie over het reilen en zeilen in onze gemeente vindt u op onze website: https://pknrhenen.nl/ontmoetingskerk/wie-zijn-wij.
Interesse? Wij zien uw sollicitatie en cv graag tegemoet op beroepingscommissie@pknrhenen.nl. Graag vóór 1 oktober 2021.
Wilt u meer informatie? Jolande Oldenkamp (06 – 19019868) of Freek Bouman (06 – 51379485) staan u namens de beroepingscommissie graag te woord.