Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Creatieve Kliederkerk 18 september

Zondag 18 september was er weer de eerste creatieve kliederkerk van dit seizoen.

Kinderen en ouders/grootouders gingen creatief aan de slag rondom het verhaal van de Emmausgangers. Het thema was : Zie jij Jezus en de vriendjes en vriendinnetjes om je heen  ? In de korte viering gingen de kinderen geblinddoekt op zoek naar Jezus, die ze vonden in de persoon van ds. Peter. Soms zijn we te druk met ons zelf en missen we het verdriet bij de ander. Laten we er ook zijn voor de kinderen en groten om ons heen ! En breng een lach op hun gezicht als ze verdrietig zijn.

Na de viering aten we gezellig met elkaar broodjes kroket ! De volgende creatieve kliederkerk is zondag  27 november van 16-18 uur .

 

 

Taizé viering 2 oktober

A.s. zondagavond 2 oktober is er weer een Taizé viering. Het thema van de dienst is: “De moed om te geloven”.

We komen samen om te zingen, bijbel te lezen, stil te zijn voor en met God en samen het Licht te delen. U/jullie zijn welkom om 19.30 uur. Na de dienst is er info over de Taizé jongerenreis in de herfstvakantie. Dat zal zijn rond 20.15 uur.

Team Taizé vieringen, Wilbert, Hans en Linda

Palmpasen impressie

De Palmpasendienst was een creatieve en interactieve kerkdienst. Na het maken van de Palmpasenstokken gingen, na een korte inleiding, Jong en oud onder leiding van ds. Bram Bregman en de leiding van de kindernevendienst creatief aan de slag met het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem . De foto “s spreken boekdelen . Wat een prachtige viering maakten we samen rond Jezus “ de allesomvattende Liefde”

 

Impressie doopdienst 11 oktober 2020

Zegen
Gesproken:
Moge bij elke stap die je zet, de weg zich openen.
Moge je de wind altijd in de rug hebben.
Moge de zon schijnen warm op je gezicht.
Moge de regen vallen zacht op je velden.
En totdat wij elkaar ontmoeten:
moge God je bewaren in de palm van zijn hand

Gezongen:
Leven is van zeven dagen
lief en leed, verdriet en licht.
Stappen zetten, wegen wagen,
goede toekomst in het zicht.
Mogen wij elkander dragen
op de weg die voor ons ligt.
Wind en adem, geest en leven
vol beweging, storm en vuur,
moge ons bezieling geven,
in de winter, koud en guur
dat wij doorgaan onze wegen,
dat wij voortgaan dag en uur.

Mag ik jou opnieuw ontmoeten,
vriend, vriendin, vergeet mij niet,
zal ik jou opnieuw begroeten,
met mijn ogen met mijn lied.
Mag ons in zijn hand behoeden
God die lief is en ons ziet.

Aanmelden kerkdienst Ontmoetingskerk

Beste leden van de wijkgemeente Ontmoetingskerk,

Vanaf 5 juli 2020 staan op zondagmorgen de deuren van de Ontmoetingskerk wagenwijd open voor max. 60 kerkgangers. Dit aantal is gebaseerd op de 1,5m afstand en op de vaste groep medewerkers. Om 10.00 uur begint dan een viering waarin we de ontmoeting met God en met elkaar mogen beleven. Helaas nog wel zonder te zingen. De vieringen blijven ook online te volgen.

Voor vieringen met minder dan 100 kerkgangers zijn de regels verder versoepeld; dat betekent voor u: geen ‘checkgesprek’ bij de ingang meer. We willen wel voorkomen dat het aantal van 60 kerkgangers wordt overschreden en daarom vragen wij u zich aan te melden.

Aanmelden: Tussen maandag en donderdag 18.00 uur voorafgaand  aan de zondagse viering, mailt/belt/smst u naar reserverenkerkdienstok@pknrhenen.nl of tel. 06 2397 6842. U vermeldt: NAAM, AANTAL PERSONEN en TELEFOONNUMMER. Alleen als het maximale aantal kerkgangers (op basis van binnenkomst aanmelding)  wordt overschreden, ontvangt u daarvan bericht. 

In de kerk: U wordt verwelkomd door een ambtsdrager en/of gastvrouw/-heer. Liturgieën liggen in de hal. De rijen in de kerkzaal worden van voor naar achter gevuld. U laat twee zitplaatsen links en rechts van u vrij, waarbij gezinsleden wel naastelkaar kunnen zitten.   Na de dienst verlaten de achterste rijen eerst de kerkzaal. Wilt u de aanwijzingen van de kosters opvolgen?

Coronaregels bij de kerkdiensten:

– Bij verkoudheidsklachten of koorts: thuis blijven

– Desinfecterende gel staat in de hal klaar

– De garderobe kan niet worden gebruikt, het toilet zo min mogelijk

– Kindernevendienst, kinderoppas en koffiedrinken: nog niet

– Collecte is alleen digitaal

– Regels voor routering/hygiëne zijn vastgelegd in het Gebruiksplan

Voorlopig gelden deze richtlijnen voor juli. Als de omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan e.e.a. worden aangepast.

Wij hopen op mooie vieringen,  in de kerk of online.

Met hartelijke groet,

Namens de wijkkerkenraad Ontmoetingskerk,

Fia Goedknegt, secretaris

 

 

Top 2000 viering in de Ontmoetingskerk

Top 2000 dienst, zondag 29 december, 16.00 uur.
Thema: “Voel je thuis” na afloop van deze muzikale dienst bent u welkom in onze TOP 2000 café.

TOP 2000 viering 29 december 16.00 uur

“In dit huis is het mooi. Is het constant een zooi. Er is lief, er is leed. Er is zuinig of breed”, zingen Veldhuis en Kemper. Wat betekent het om je ergens thuis te voelen? Hoe voelt ‘thuis’ voor jou? Misschien denk jij aan wegkruipen op de bank met een lekker fleecedekentje of gezelligheid aan tafel. Pantoffels, je eigen kamer, jezelf kunnen zijn…. Maar is dat eigenlijk wel vanzelfsprekend? Ook een interessante vraag. Op 29 december staat de TOP-2000 viering in het teken van het thema ‘Voel je thuis’. We spelen nummers uit de TOP 2000 (en andere popliedjes) die met dit thema te maken hebben. We hopen dat je je thuisvoelt J Wees welkom!

P.S… je pantoffels en fleecedekentje mogen mee!

liturgie zondag 8 april 2018

Liturgie zondag 8 April 2018

Liturgie 8 april 2018

Liturgie zondag 8 April 2018