Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Creatieve Kliederkerk naar BUITEN

Zondag 25 juni sloten we dit seizoen af in het bos. Er was een creatieve kliederkerk in het stadsparrenbos bij de trimbaan. Rondom het verhaal van Naäman gingen 17 gezinnen op pad met de speurtocht rondom dit bijbelverhaal. Na het lezen van dit verhaal konden ze de vragen zeker beantwoorden onderweg. Ze verzamelden letters en het woord DANKBAAR kwam daaruit. En dat waren we. Naast de speurtocht kon elk gezin creatief aan de slag met kleding scheuren, race naar Israël, de rivier de Jordaan maken voor het baden van Naäman en een echt kliederschilderij maken met modder.
We sloten de middag af met een kleine viering, de zegen en frietjes en snack eten op picknickkleedjes. Het was een geslaagd feestje

!

Nacht van Gebed in Rhenen

Bid op vrijdagavond 9 juni voor vervolgde christenen in de Ontmoetingskerk.

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat zegeloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Omdaaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland. Bid mee!
Kom naar de Nacht van Gebed voor de vervolgde kerk op vrijdagavond 9juni in de Ontmoetingskerk, Anjerlaan 1 te Rhenen. De Nacht van Gebed in onze stad begint om 20.00 uur en eindigt om 24.00 uur.
Tijdens deze avond horen we verhalen van vervolgde christenen en ondersteunen we hen door gebed.
Ook komt er een spreker van de Stichting Open Doors naar de Ontmoetingskerk met een persoonlijk verhaal.

Voor vragen kun je mailen naar: ria.vos@live.nl
En voor meer informatie zie www.opendoors.nl

Tentoonstelling EXODUS – Maarssen

Tentoonstelling: EXODUS – 5 juli bezoek vanuit Rhenen
Nu te zien bij Buitenplaats Doornburgh (Maarssen): de grote groepstentoonstelling EXODUS, met o.a. werk van Eva Spierenburg, Antonio Jose Guzman en Monika Dahlberg. Honderden kunstenaars uit diverse disciplines zonden werk in voor de gelijknamige Open Call. Een curerende commissie selecteerde de meest inspirerende kunstwerken voor de tentoonstelling die plaatsvindt in het voormalig klooster dat op de buitenplaats is gevestigd.

Deze tentoonstelling wordt gefaciliteerd door het Bijbels museum. In Onderweg vindt u meer info.

We gaan 5 juli vanuit Rhenen. Verzamelen 9.30 uur bij de Ontmoetingskerk. Toegang is 15 euro. We lunchen er samen.
Zin om mee te gaan? Even een appje, mailtje of belletje:
dominee.peter@online.nl of 06-374730807

TAFELTIJD BARNEVELD BARBEQUE WIJDEKERK

TafelTijd is een initiatief van Wijdekerk om door het land heen met LHBT+-mensen en betrokkenen samen kerk te zijn. Waar kun je nou beter ervaren samen kerk te zijn dan aan Zijn tafel? Belangrijk bij de groepen is dat we niet samen aan tafel gaan om elkaar te overtuigen, maar om elkaar te inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de Liefde van Jezus Christus.
TafelTijd biedt een format om groepen te starten door heel het land. Het is de bedoeling om ongeveer eens per 2 maanden bij elkaar te komen. Dat kan bij iemand thuis zijn, maar ook in een andere geschikte ruimte. Dit zal ook afhangen van de grootte van de groep. De ‘besloten’ Facebookgroep TafelTijd verbindt al die groepen met elkaar. Na de behandeling van een thema in een groep is er gelegenheid tot napraten, ook met mensen uit andere groepen. Zo kunnen we als groepen van elkaar leren en elkaar inspireren. Ook kunnen we lezen en zien (foto’s, vlogs) wat het TafelTijd thema andere groepen en mensen heeft gebracht. Samen zijn wij immers dat Ene Lichaam van God.

Op woensdagavond, 14 juni, 2023 is er een afsluitende BBQ in Barneveld 19:00-22:00 uur.
Om een veilige plek te creëren vindt de avond plaats bij één van de gemeenteleden in huis. Het adres wordt nog nader bepaald en een week voor de activiteit per mail of app bekend gemaakt aan de deelnemers.
Alles wat tijdens de avond besproken wordt, willen we als vertrouwelijke informatie behandelen. Dit geeft een ieder de mogelijkheid om zichzelf te zijn, ook als zijn/haar omgeving (nog) niet op de hoogte is.

Meer informatie en aanmelding: Tafeltijd@pgbarneveld.nl
Algemene informatie over Wijdekerk: www.wijdekerk.nl

PS: Het is nadrukkelijk geen discussieavond om elkaar te overtuigen, maar bedoeld om elkaar als christenen onderling te ontmoeten, inspireren, steunen, bemoedigen en aanvaarden in de liefde van Jezus Christus.

SCHATGRAVEN IN 10 JAAR LIEDBOEK

In mei 2023 bestaat het Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk, tien jaar.

Dit jubileum wordt gevierd op 13 mei van 10.30 – 16.30 uur in de Sint Joriskerk in Amersfoort.

Het liedboek is breed in gebruik genomen. Dat is het vieren waard, zeker nu er weer volop samen gezongen kan worden.
Daarom organiseert een commissie van kerkmusici en theologen namens de Interkerkelijke Stichting voor het kerklied (ISK) een jubileumdag. Deze dag is voor een ieder die houdt van zingen en geïnteresseerd is in de vele mogelijkheden die het liedboek biedt aan liederen, zangvormen, gebeden, teksten en gedichten. Een dag voor eenieder die het Liedboek en zingend geloven een warm hart toedraagt.

Het programma vraagt een actieve deelname. Er wordt uiteraard veel gezongen onder professionele begeleiding. Met name wat onderbelicht gebleven liederen uit het Liedboek komen aan bod. Tevens worden er liederen uit de vorig jaar verschenen aanvulling ‘Psalmen anders’ verkend. De dag wordt om 16.00 uur afgesloten met een vesper.
Kosten: 25 euro (incl. koffie en thee, excl. lunch)
Aanmelden: https://www.kerklied.net/liedboekdag/

OECUMENELEZING 2023 in de Geertekerk, Utrecht

Het thema van de Oecumenelezing 2023 op vrijdagmiddag 12 mei is ‘Gods complot: méér dan polarisatie’.
Polarisatie zit in de lucht, tenen zijn lang en lontjes kort.
Tegenstellingen tussen groepen mensen leiden tot heftige confrontaties, waarbij ieder het eigenbelang vooropstelt tegen dat van een ander. Hoe gaan kerken met scherpe tegenstellingen in de maatschappij of binnen de eigen kring om? Is christelijk geloof een pleister voor alle wonden, een mantel der liefde waarmee alle felheid wordt afgedekt?

Deze en andere vragen komen aan bod in de Oecumenelezing 2023, die dit jaar gehouden wordt door Mgr. dr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk en lid van het Moderamen van de Raad van Kerken in Nederland. Aansluitend aan de lezing vindt een panel plaats waarin vertegenwoordigers uit verschillende kerkelijke tradities vertellen over hun ervaringen rond dit thema.

De lezing start 15.00 uur, inloop vanaf 14.30 uur, in de Geertekerk in Utrecht.

Taizé jongerenreis 2023

Terug van een mooie en inspirerende week Taizé vol internationale ontmoetingen met mensen die allemaal iets hebben met geloof of God . Of zijn op zoek naar Vrede, Liefde en Licht.

 

Samen zingen, bidden , ontmoeten, lachen, bijbellezen, het Licht delen en soms de diepte ingaan….

Maar ook samen stil zijn, eten, afwassen, gasten verwelkomen, eten halen en  brengen, in de moestuin werken, wandelen , chillen en op excursie naar de abdij van Cluney. En ook zonodig je eigen tijd pakken, wandelen in de Stiltetuin.
We genoten van de natuur en de zon in de Bourgogne , kortom een week welke ons veel bracht : Inzicht, Rust, Ruimte en Plezier Een week om nooit te vergeten .

Peter, Renske, Wilbert, Linda, Lieke en Mariëlla

 

Cupcakes voor moederdag

“Cupcakes voor moederdag” – Tim van JOIN

Beste mensen, ik ga in oktober van dit jaar met een groep medeleerlingen van het Ichthus College naar Albanië met de stichting “Kom over en help”. We gaan een week vrijwilligerswerk doen, zoals voedselpakketten uitdelen, helpen op een kinderdagverblijf, etc. We zamelen als groep geld in om de mensen in Albanië te helpen die het niet zo goed hebben als wij. En daarom hou ik, samen met een paar JOINers, op 13 mei 2023 de actie “Cupcakes voor moederdag”.

U kunt ons helpen door een bestelling te doen (prijs per cupcake: 1 euro)
of met een donatie (via rekeningnummer NL42 INGB 0652 8182 85 t.n.v. T. van Oostenbruggen o.v.v. van Actie Albanië).
U kunt uw bestelling tot 1 mei doorgeven via mail (toost2018@gmail.com), app (06-28447639) of via het bestelformulier in de hal.

Op 13 mei kunt u de cupcakes ophalen in de kerk. Over de exacte tijd en betaalmogelijkheden wordt u per mail
nog geïnformeerd.

Hartelijke groeten, Tim van Oostenbruggen

Liedboekdag

Welkom op de Liedboekdag!

Het nieuwe Liedboek is al weer 10 jaartjes jong.
Dat zal worden gevierd op de Liedboekdag in Amersfoort, op 13 mei a.s. van 10.30 – 16.00 uur.
Iedereen is welkom om te zingen en te genieten van koren en muziek.
Voor meer info ga je naar www.kerkliednet.nl

Creatieve kliederkerk 16 april

Afgelopen zondagmiddag was het weer een feestje in de Ontmoetingskerk . Veel gezinnen met kinderen kwamen samen om creatief bezig te zijn rondom het verhaal van de vrouw van Sarefat. Het thema was “ durf te delen “. Na een korte interactieve en muzikale viering aten we samen pannenkoeken gebakken door gemeenteleden. Alle kinderen gingen blij naar huis met het petrusboekje van “ de vrouw van Sarefat” om zo ook thuis het verhaal nog eens te lezen. De collecte ging naar de voedselbank Neder Vekuwe. De volgende creatieve kliederkerk is zondag 25 juni. Deze keer gaan we  het bos in …. Messy church goes wild . Graag weer tot dan 16 uur.