Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Koffiedrinken op donderdag

 

Donderdag 19 mei 2022 is er  tussen 10.00-12.00 uur vrije inloop voor koffie en gezelligheid bij de Koningskamer.

Hartelijk welkom!

Afsluiting seizoen kindersoos

Nog geen programma bekend.

Eventuele vragen bij de soos-leiding

Leeskring

Onze leeskring komt weer bijeen op dinsdagavond 17  mei a.s. om 20:00 uur in de Ontmoetingskerk. We lezen dan verder in het boek van Tim Keller: “In alle redelijkheid”. We bespreken die avond hoofdstuk 7, getiteld: “Je kunt de Bijbel niet letterlijk nemen”.

Wat bedoelen we als we zeggen dat de Bijbel Woord van God is? Kun je de bijbel in historisch opzicht wel vertrouwen?  Zijn de evangeliën geen legendes? Moet je de prachtige verhalen en uitspraken die in de Bijbel staan (nog) wel letterlijk nemen? En wat moet je met al die gedeelten die wetenschappelijk gezien onmogelijk lijken te zijn en cultureel uit een andere tijd stammen? Is de Bijbel in cultureel opzicht niet achterhaald? Lijkt de Bijbel bijvoorbeeld slavernij en onderwerping van vrouwen niet  te sanctioneren? Spannende en actuele vragen.

Rock Solid

Op vrijdagavond is er een gezellige avond voor tieners uit groep 7 en 8. We starten met een ‘preek van de week’, waarin we luisteren of kijken naar een (bijbel)verhaal en daar samen over doorpraten.
Daarna is het tijd voor spelletjes en gezelligheid!

Waar: Ontmoetingskerk (Anjerstraat 1)
Wanneer: elke even week op vrijdagavond, 19.40-21.10 uur
Meer info: rocksolidrhenen@hotmail.com

Solid Friends

Een vrijdagavond vol gezelligheid!
Per avond staat een thema centraal over zingeving.
We gaan daarover in gesprek en daarna is het tijd voor gezelligheid, ontmoeting en sport en spel.
Een leuke laagdrempelige activiteit waar ook je vrienden van harte welkom zijn!

Waar: Ontmoetingskerk (Anjerstraat 1)
Wanneer: vrijdagavond op de oneven weken, 20:00-21:30 (programma) 21:30-22:30 (ontmoeting en opruimen)

Meer info: johanna.debree@yfc.nl

Seniorencontactgroep – High Tea

Onze vaste bezoekers weten het wel: in mei gaan we altijd een dagje samen op stap. Maar dit jaar hebben we gekozen voor een High Tea, op maandag 30 mei, bij ‘De Koning van Denemarken’. U bent daarvoor van harte uitgenodigd. We worden daar verwacht om 14.00 uur.

Hebt u vervoer nodig, dan kunt u als gewoonlijk gebruik maken van het busje.

Het is wel nodig dat u zich, voor zover u dat nog niet gedaan hebt tijdens de passie- en paasviering, voor deze middag opgeeft. Dat kan uiterlijk tot 23 mei bij An Klomps, tel. 0317-620340. Als u een dieet heeft of een allergie, kunt u dat dan ook doorgeven.

We hopen zo op deze bijzondere manier samen dit seizoen af te sluiten.

 

Bijbelkring 2021 – 2022 (avond)

Op donderdag 21 april is er  weer Bijbelkring in de Koningskamer.

We beginnen ’s middags om 15.00 uur en ’s avonds om 19.30 uur.

De deelnemers zullen over het definitieve doorgaan van de bijbelkring via de mail worden ingelicht.

Bijbelkring 2021 – 2022 (middag)

Op donderdag 21 april  is er  weer Bijbelkring in de Koningskamer.

We beginnen ’s middags om 15.00 uur en ’s avonds om 19.30 uur.

De deelnemers zullen over het definitieve doorgaan van de bijbelkring via de mail worden ingelicht.

Belijdeniscatechese 2021-2022

Op dinsdag 19 april is er weer belijdeniscatechese. We komen samen vanaf 20.00 uur in de Koningskamer. Welkom.

Veilige Kerk en Vertrouwenspersonen

De kerk moet een veilige plek zijn voor iedereen. Ook voor jou?
Is dat het niet? Dan kun je terecht bij de vertrouwenspersoon.

Voor wie is de vertrouwenspersoon er?

Een vertrouwenspersoon is er voor de hele gemeente. Voor degenen die er werken (predikant, kerkelijk werker, koster), kerkenraadsleden en gemeenteleden.

Waar kun je aan denken?

Situaties die besproken kunnen worden met de vertrouwenspersoon zijn bijvoorbeeld: Misbruik van macht, agressie en geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten, pesten, discriminatie, enz.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Gemeenteleden kunnen bij ons terecht met vragen, vermoedens, klachten en meldingen. We staan naast het gemeentelid dat zich meldt, ondersteunen hem of haar en zo nodig wijzen wij de weg in te ondernemen vervolgstappen.

Welke dingen doen wij niet?

Wij doen geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat wij niet aan waarheidsvinding doen, gaan niet zelf op onderzoek uit, zijn geen therapeut en zijn geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. We luisteren en staan je bij.

Wie zijn wij?

Corien Hoogendoorn

Ik ben lid van de wijkgemeente Bethel. Ik woon in Achterberg en in het dagelijks leven studeer ik Psychologie en werk ik als sociotherapeut in een psychiatrische kliniek, de Fontein in Bosch en Duin, onderdeel van Eleos. In de kerk doe ik met veel plezier mee aan de openstelling van de kerk op zaterdagmorgen en ben ik in het verleden jeugdclubleider geweest.

Margreet Kalkman

Ik ben lid van de wijkgemeente Ontmoetingskerk. Ik woon al jaren met veel plezier met mijn gezin in Achterberg. Inmiddels is een deel van onze kinderen uitgevlogen. In de kerk ben ik op actief betrokken geweest bij diverse activiteiten, vaak op het gebied van jeugdwerk en vorming en toerusting. In het dagelijks leven ben ik als orthopedagoog werkzaam in het onderwijs en in de gezondheidszorg.

Beiden hebben we de cursus ‘vertrouwenspersoon in de kerk’ gevolgd.

Wij zijn bereikbaar via email: vertrouwenspersoon@pknrhenen.nl
Corien Hoogendoorn  en Margreet Kalkman