Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Koffie Inloop Koningskamer

Elke donderdagochtend bent u van 10.00-12.00 uur van harte welkom in de Koningskamer, Frederik van de Paltshof 10. (naast de markt) tijdens  onze Koffie-Inloop

Loop eens binnen voor een praatje en ontmoet andere mensen. Ook fijn als u nieuw in de gemeente bent.

Sijtje, Geurtje, Dicky en Kees, Henk en Rie, Joke en Corry heten u van harte welkom!!

Bijbelkring 2022 – 2023 (avond) – gaat niet door

Beste gemeenteleden,

Op de tweede donderdag van de maand hopen we het komende seizoen weer Bijbelkring te hebben. Alleen in de maand oktober zullen we op de derde donderdag van de maand bij elkaar komen.

Bij deze een uitnodiging, de data en de onderwerpen die we bespreken. Ik heb voor een wat andere opzet en invalshoek gekozen. In plaats van een Bijbelboek of Bijbelgedeelten zullen we aan de hand van een aantal thema’s werken.

Uiteraard zullen daarbij ook Bijbelgedeelten de revue passeren maar die zijn meer rond het thema gekozen.

De thema’s zijn voor een deel aangedragen door de deelnemers van de Bijbelkring, voor een deel zijn het thema’s die terugkomen in gesprekken, voor een ander deel zijn het thema’s die belangrijk zijn om te bespreken.

Het programma is bijgevoegd.

Ik hoop dat we een goed seizoen zonder onderbrekingen tegemoet kunnen. Bij deze een hartelijke uitnodiging om mee te doen. Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom.

We komen samen in de Koningkamer. De avonden duren van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.  Er is ook een middagbijeenkomst

Voor vragen kunt u contact opnemen met de predikant of met Mineke Hardeman.

Met vriendelijke groet

Ds. J. Meertens

 

9 februari 2023 : de plaats en de betekenis van Israël, Romeinen 9 tot en met 11 Een heet hangijzer tussen christenen is de plaats en de betekenis van Israël. Dat Israël in de Bijbel een belangrijke plaats heeft is onmiskenbaar. Toch is lang gedacht dat de plaats en de betekenis van Israël met de komst van Jezus is opgeheven. De kerk zou de plaats van Israël hebben ingenomen. Het is een gedachte die we reeds in het nieuwe testament tegenkomen.
Paulus maakt korte metten met die gedachte in de hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Romeinenbrief. Israël blijft een belangrijke rol spelen in het plan van God met de wereld. We bespreken de hoofdlijnen uit deze hoofdstukken om onze positie ook ten opzichte van het huidige Israël helder te krijgen.

Rock Solid

Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool?

Dan is er voor jou elke twee weken op vrijdagavond Rock Solid! Onze eerste clubavond is op vrijdag 23 september. Je bent dan van harte welkom in de kelder van de Ontmoetingskerk. Natuurlijk gaat de bijbel open. Elke avond staan we even stil bij een bepaald onderwerp. Dat kan van alles zijn wat ons bezighoudt of wat er speelt in de wereld. Daarna is er chips en fris en is het tijd voor spelletjes en gezelligheid! Vanaf 19.30 uur staat de deur open. De clubavond begint om 19.45 uur en eindigt om 21.10 uur. We vinden het leuk als je komt! Groetjes van Adriaan, Lisanne, Pieter en Vincent

Solid Friends

Een vrijdagavond vol gezelligheid!
Per avond staat een thema centraal over zingeving.
We gaan daarover in gesprek en daarna is het tijd voor gezelligheid, ontmoeting en sport en spel.
Een leuke laagdrempelige activiteit waar ook je vrienden van harte welkom zijn!

Waar: Ontmoetingskerk (Anjerlaan 1)
Wanneer: vrijdagavond op de oneven weken, 20:00-21:30 (programma) 21:30-22:30 (ontmoeting en opruimen)

Meer info: johanna.debree@yfc.nl

Mannenontbijt

Eens in de maand wordt in de Koningskamer een ontbijt geserveerd voor alle  mannen die zich betrokken weten bij wijkgemeente Rond de Cunerakerk. Het doel van deze activiteit  is  de onderlinge contacten te onderhouden, elkaar te bemoedigen en (als je wilt) het delen van gebeurtenissen in je leven.

Het is een goede gelegenheid om mensen te leren kennen als je nieuw bent in de gemeente.

Zaterdag 4 februari wordt het volgende ontbijt geserveerd.

De deur van de Koningskamer gaat om 08.50 uur open en om exact 10.00 uur is het ontbijt afgelopen. Als bijdrage in de kosten wordt € 4,00 gevraagd.

Opgeven liefst uiterlijk donderdag 2 februari via e-mail: mannenontbijtcunera@pknrhenen.nl  of telefonisch: 06 406 82 744.

Adrie Stoker

Belijdeniscatechese 2022-2023

De belijdeniscatechisatie staat open voor alle gemeenteleden die het doen van belijdenis overwegen.
We bespreken aan de hand van een serie bijbelgedeelten de kernpunten van het geloof.
Eén keer in de veertien dagen komen we samen van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur in de Koningskamer.
Voor vragen kunt u / kun jij contact opnemen met de predikant. Welkom.

Jongerendienst wijkgemeente Rond de Cunerakerk

Op zondag 12 februari 19.00 uur is er weer een jongerendienst.
We nodigen je van harte uit om bij deze dienst te zijn.

Klik  hier  voor nadere informatie.

We kijken uit naar je komst!
de jongerendienstcommissie

Bijbelkring senioren 2022-2023

De beperkingen vanwege de Corona-realiteit zijn niet meer van zulke aard, dat bijeenkomen sterk ontraden wordt; we kunnen, we mogen opnieuw samenkomen. Zo ook wat betreft de Bijbelkring-Senioren.

Er is al het nodige voor-/denkwerk verricht.

Zo is het voornemen de brief aan de Filippenzen te gaan lezen.

Data in 2023 zijn: 9 januari, 13 februari, 13 maart en 17 april. We beginnen om 14.00 uur in een van de zalen van het Ontmoetingskerkgebouw aan de Anjerlaan.

We hopen elkaar ook dan te zien; wie weet met de bekenden van vóór-Corona, maar het is fijn ook ‘nieuwe’ mensen te kunnen begroeten.

Weet u zeer welkom! Hopelijk en graag tot dan.

Voor meer info: ds. S. Jumelet (06 2559 4320).

Leeskring

De leeskring over het boek van Tim Keller komt weer bijeen op dinsdagavond 24 januari a.s. om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk.

We bespreken dan hoofdstuk 8 van zijn boek ‘In alle redelijkheid. Christelijk geloof voor welwillende sceptici’. Dit hoofdstuk gaat over “Het probleem van de zonde”. Misschien vraag je je af: moet dat zo nodig, een heel hoofdstuk over zonde? Woorden als zonde, schuldbesef en vergeving lijken versleten en achterhaalde
begrippen te zijn geworden, die we in onze samenleving niet of nauwelijks meer gebruiken. Woorden als “schaamte” en ”excuus” zijn ervoor in de plaats gekomen. Hoe dan ook, geen mens zal ontkennen dat er fundamenteel iets mis is met de wereld waarin wij leven. En de vraag die de eeuwen door de
mensheid heeft beziggehouden is: waarom zijn wij mensen niet (meer) zoals we zouden moeten zijn? Het christelijk geloof spreekt dan van ‘zonde’ als oorzaak van alle kwaad. Maar wat is ‘zonde’? En wat zijn de gevolgen ervan, persoonlijk, sociaal/maatschappelijk en zelfs kosmisch? En is er een oplossing? “Zal er ooit een dag bestaan dat oorlog, haat en nijd, voorgoed zijn weggedaan?”

Wie mee wil denken over deze actuele vragen is hartelijk welkom.
ds. Cees Fieren
tel. 0317-707830 / 06 27141890

Bijbelkring 2022 – 2023 (middag)

Beste gemeenteleden,

Op de tweede donderdag van de maand hopen we het komende seizoen weer Bijbelkring te hebben. Alleen in de maand oktober zullen we op de derde donderdag van de maand bij elkaar komen.

Bij deze een uitnodiging, de data en de onderwerpen die we bespreken. Ik heb voor een wat andere opzet en invalshoek gekozen. In plaats van een Bijbelboek of Bijbelgedeelten zullen we aan de hand van een aantal thema’s werken.

Uiteraard zullen daarbij ook Bijbelgedeelten de revue passeren maar die zijn meer rond het thema gekozen.

De thema’s zijn voor een deel aangedragen door de deelnemers van de Bijbelkring, voor een deel zijn het thema’s die terugkomen in gesprekken, voor een ander deel zijn het thema’s die belangrijk zijn om te bespreken.

Het programma is bijgevoegd.

Ik hoop dat we een goed seizoen zonder onderbrekingen tegemoet kunnen. Bij deze een hartelijke uitnodiging om mee te doen. Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom.

We komen samen in de Koningkamer. De avonden duren van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.  Er is ook een middagbijeenkomst

Voor vragen kunt u contact opnemen met de predikant of met Mineke Hardeman.

Met vriendelijke groet

Ds. J. Meertens

9 februari 2023 : de plaats en de betekenis van Israël, Romeinen 9 tot en met 11 Een heet hangijzer tussen christenen is de plaats en de betekenis van Israël. Dat Israël in de Bijbel een belangrijke plaats heeft is onmiskenbaar. Toch is lang gedacht dat de plaats en de betekenis van Israël met de komst van Jezus is opgeheven. De kerk zou de plaats van Israël hebben ingenomen. Het is een gedachte die we reeds in het nieuwe testament tegenkomen.
Paulus maakt korte metten met die gedachte in de hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Romeinenbrief. Israël blijft een belangrijke rol spelen in het plan van God met de wereld. We bespreken de hoofdlijnen uit deze hoofdstukken om onze positie ook ten opzichte van het huidige Israël helder te krijgen.