Beheerder gezocht voor de Ontmoetingskerk

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Na ruim 7 jaar heeft Rein Voerman aangegeven op korte termijn te stoppen als beheerder van de Ontmoetingskerk. Wij zijn hem zeer veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij de afgelopen jaren dit heeft gedaan.

We zoeken dus met spoed een nieuwe beheerder, want de Ontmoetingskerk kan niet zonder. Wilt u hier echt over nadenken, want het is een belangrijke taak, niet alleen voor de Ontmoetingskerk maar voor de gehele Protestantse Gemeente te Rhenen. Mochten er meer mensen bereid zijn dit samen te doen dan zou dat fantastisch zijn.

Informatie :
Egbert Brussen (Voorzitter College van Kerkrentmeesters)
tel. 06-10996071,
e-mail: egbert.brussen@gmail.com