Beheerder voor de OntmoetingskerkK ( M/V, maar mag ook een echtpaar zijn)

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Rhenen is voor de Ontmoetingskerk op zoek naar een:

BEHEERDER VOOR DE OK ( M/V, maar mag ook een echtpaar zijn)

 1. Doel van de functie:

Samen met de huidige beheerder van de OK (Roelof de Jong), (op basis van gelijkwaardigheid), zorg dragen voor de gebouwen en alle daaruit voortvloeiende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 1. Plaats in de organisatie:

De beheerder is werkzaam vanuit huis en/of de OK en rapporteert aan het verantwoordelijk lid van het college van kerkrentmeesters.

 1. Taakomschrijving: (e.e.a. na een zorgvuldige inwerkperiode door de huidige beheerder)
 • Het zorgdragen (dit in nauw overleg met de kosters) voor het kunnen houden van de viering van de zondagse eredienst. Dit is een belangrijk hoogtepunt voor bezinning en van ontmoeting in onze gemeente.
 • Het zorgdragen (dit in nauw overleg met de kosters) voor het kunnen houden van rouw – en trouwdiensten.
 • Gesprekken voeren met alle gebruikers van de ruimten in de OK.
 • Afspraken (b.v. huur) maken met de gebruikers van de ruimten in de OK.
 • Toezien op het juiste gebruik van de gebouwen en apparatuur in de OK.
 • De ruimten in de OK zijn beschikbaar voor alle drie de Wijkgemeenten binnen de PGR-Rhenen, maar tevens ook voor openbaar gebruik.
 • Samenwerking in een breed team. ( O.a. schoonmaak, contractbeheer, enz.)
 • Sleutelbeheer van de gebouwen.
 • Meedenken over de onderhoudsbegroting van de OK.
 1. Kennis en vaardigheden:
 • MBO-werk en denkniveau met nadruk op o.a.: (in willekeurige volgorde)
 • Dienstbaar
 • Faciliterend
 • Flexibel
 • Gastvrij
 • Adviserend
 • Communicatief vaardig
 1. Verantwoordelijkheid/bevoegdheid:
 • De beheerder is bevoegd alle beslissingen te nemen t.a.v. de uitvoering van de aan hem/haar opgedragen werkzaamheden, voor zover passend binnen de geldende richtlijnen/voorschriften.
 1. Contacten:
 • Intern: met predikanten, kosters, het beheerteam, team Beeld en Geluid, het kerkelijk bureau en C. v. K.
 • Extern: met alle gebruikers van de gebouwen, denk daarbij ook aan o.a. uitvaartondernemers.

We hopen op geïnteresseerden en nodigen hen van harte uit te bellen met Henry van’t Hof (06-51604925 of Berend Jan van Westreenen (06-12559279)

Wij zijn graag bereid u of jou verder te informeren.