bericht van de kerkenraad

Rond de Cunerakerk

De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat 6 gemeenteleden hun benoeming als kerkenraadslid hebben aanvaard.

Op dit moment zijn alle vacatures in de kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters vervuld. De kerkenraad is blij en dankbaar dat we op volle sterkte zijn en zo met elkaar het werk in onze gemeente kunnen verrichten.