Geur en olie in de bijbel


14-11-2023
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Geur en olie in de bijbel Tjitske Volkerink van het Christelijk Meditatief Centrum in Hilversum, ten voormalige pioniersplek, geeft geloven op een heel andere manier handen en voeten, veel fysieker dan we veelal gewend zijn. Volkerinks activiteiten berusten op drie pijlers: Meditatie en stilte 2.massage en aanraking 3.oliën Over die aanraking in combinatie met olie, aroma-touch genoemd, gaat het dinsdagavond 12 december. Juist geur en aanraking helpen je om dichterbij te komen en geraakt te worden. Niets vreemds want de bijbel loopt over van de olie. Kijk bijvoorbeeld naar de tekst uit Spreuken 21 “Een wijze heeft een kostbare schat aan olie in huis. In de ... verder lezen

Gebedsbijeenkomst voor Israël en de situatie in Gaza


10-11-2023
Bethel Rond de Cunerakerk

O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil o God. Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten steken hun hoofd omhoog. Ps. 83:1 De verschrikkelijke gebeurtenissen van 7 oktober hebben geleid tot veel verdriet en rouw bij het Joodse volk. De militaire reactie hierop is gaande met grote gevolgen voor de onschuldige bevolking van Gaza. De dreiging voor Israël en de Joden wereldwijd neemt toe. Het is van levensbelang dat dit alles in gebed wordt gebracht, persoonlijk en ook in groter verband. U bent daarom uitgenodigd naar de bijeenkomsten te komen waarin we gezamenlijk de God van Israël zullen aanroepen. - Maandag 13 november a.s. 19.30 uur Koningskamer Rhenen - Maandag 27 ... verder lezen

Volkskerstzang


03-11-2023
Bethel Rond de Cunerakerk

Op vrijdag 22 december organiseren wij, Wijkgemeente Bethel en Wijkgemeeente Rond de Cunerakerk van de Protestantse Gemeente te Rhenen een Volkskerstzang in de Cunerakerk. Nadere informatie volgt.... verder lezen

Er is hoop voor de schepping.


30-10-2023
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk Groene kerk

Op zondag 15 oktober was er een optreden van verhalenverteller en kerkjournalist Kees Posthumus en multimuzikant Henk van Glabbeek met hun voorstelling ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’. Ze lieten ons op een mooie en indringende manier horen en ervaren dat we ons om de schepping moeten bekommeren en dat het nog niet te laat is. Enkele teksten uit het optreden: ‘Wie heeft de wereld gemaakt, alle dieren, de mens geschapen naar het beeld en gelijkenis van God. De mens die alles in zich heeft om het goede te doen, die geroepen is om het geschenk van de schepping zorgvuldig te bewaren en de aarde te maken tot een veilige plek voor mensen om te wonen. Een plek waar God wonen wil’. Ke... verder lezen

Terugblik Vakantie Bijbel Feest 2023


20-10-2023
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Afgelopen woensdag- en donderdagochtend hebben we het Vakantie Bijbel Feest mogen vieren. Wat waren het mooie ochtenden. Er waren beide ochtenden bijna 70 kinderen, de sfeer was goed, en we hebben ons verdiept in het thema ‘Tel maar mee!’. We hoorden over de vader die zijn verloren zoon feestelijk onthaalde toen die weer thuis kwam, zo zijn wij elke keer weer welkom bij God. Ook hoorden we over Gideon, die met een legertje van 300 man een overwinning behaalde omdat God voor hen streed. Samen leerden we de tekst uit psalm 103:8 ‘Liefdevol en genadig is de HEER. Hij blijft geduldig en groot is Zijn trouw’. We danken allereerst God voor de fijne ochtenden. We bedanken de ki... verder lezen

Sing-in


10-10-2023
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Woensdag 25 oktober zal er weer een nieuwe sing-in plaatsvinden. Een avond zingen, bidden en God liefhebben. Onder begeleiding van piano, orgel, gitaar en cajon.  ... verder lezen

Schoonmaak Ontmoetingskerk (OK)


06-10-2023
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Recent heeft het schoonmaakbedrijf het contract met de OK opgezegd. Dit betekent dat onze vaste schoonmaakster op 13 oktober a.s. haar laatste werkdag heeft, waarbij het schoonmaakbedrijf tevens aangeeft geen vervanging voor haar te hebben. Voor het College van Kerkrentmeesters (CvK) komt dit besluit compleet onverwacht. Als moderamen van het CvK hebben we ons beraden op de nieuwe situatie. We hebben ook links en rechts geïnformeerd en gelukkig zijn er veel voorbeelden van gemeenten waar dit werk met een team van vrijwilligers wordt uitgevoerd. Als CvK willen we dat ook graag voor onze OK zo doen. Waarom? We verwachten daarbij: veel gezelligheid en saamhorigheid binnen onze geme... verder lezen

OPROEP MAILADRESSEN


29-09-2023
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk PKN breed

Zoals we allemaal al jaren merken, wordt er steeds meer post digitaal via de mail verstuurd, hier zijn wij als PGR Rhenen ook al mee begonnen. Dit digitaal versturen is makkelijk maar ook goed voor het milieu en het spaart kosten. We hebben op dit moment van ongeveer 50% van al onze leden een mailadres, daar zijn we erg blij mee, we willen echter graag van al onze leden een mailadres zodat we in de toekomst zo goed al helemaal geen normale post meer hoeven te versturen. Wilt u alstublieft, als u dat nog niet gedaan heeft, uw mailadres doorgeven aan ons kerkelijk bureau, dit kan door een mailtje te sturen naar KB@PKNRHENEN.NL met uw naam en adres, dan zorgen wij dat we het opnemen in ons b... verder lezen

Vanmorgen om 11 uur samen vieren in het decor van de openluchttheatervoorstelling. Welkom in de Veerwei.


24-09-2023
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

... verder lezen