Help een stille coronaramp voorkomen!


30-05-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

De diaconie vraagt jullie aandacht voor het volgende: Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp te voorkomen! U kunt uw  bijdrage overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. “Stille coronaramp” of online via kerkinactie.nl/corona Kijk “Help een stille cor... verder lezen

SENIORENREIS DIACONIE RHENEN 2020


09-05-2020
Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

In verband met de Corona-crisis moeten wij u helaas melden dat de Seniorenreis naar Rijs in Friesland in oktober 2020 niet zal doorgaan. Het is nu nog niet te overzien in welk stadium Nederland is beland in het najaar. De anderhalve meter samenleving moet nog op veel plaatsen vorm krijgen. Gezien alle onzekere factoren is besloten de reis te verplaatsen naar oktober 2021. Heel erg spijtig maar voor nu de juiste keuze, denken wij. Hartelijke groet, Staf Seniorenreis PGR Egbert Eising Bert Kämink... verder lezen