Bevestiging kerkenraadsleden

Rond de Cunerakerk

De kerkenraad is blij te kunnen meedelen dat in de dienst van 15 april 2018 in het ambt zullen worden bevestigd:

Amarentia van Kruistum als ouderling-kerkrentmeester en Michel Poot als diaken. Elco Timmer is op verzoek van onze kerkenraad door de Algemene Kerkenraad in de vergadering van 22 maart 2018 benoemd tot kerkrentmeester. Hij zal in de dienst op 15 april 2018 aan de gemeente worden voorgesteld.

Wij bevelen hen in uw voorbede aan.