Bijbelkring 2017-2018

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit08-03-2018
Tijd19:30 - 21:00
LocatieKoningskamer
Extra omschrijving

De hoofdstukken 40 tot en met 55 van het Bijbelboek Jesaja bestaan uit een reeks profetieën die aan het eind van de Babylonische ballingschap (587-539) tot Israël zijn gesproken. De grote lijn in deze profetieën is dat God Israël uit Babel naar Jeruzalem terug zal brengen. Er zal een nieuwe exodus, uittocht, plaatsvinden die de oude exodus onder leiding van Mozes zal overtreffen. Voortdurend wordt er gesproken over de ‘nieuwe dingen’ die God gaat doen. Uit de profetieën van Jesaja wordt duidelijk dat het ‘nieuwe’ van Gods handelen betrekking heeft op Israël en de volkeren. Was de eerste exodus bevrijding van Israël uit Egypte, de ‘nieuwe’ exodus is dat ook de volkeren bevrijd en verlost zullen worden. Jesaja 40 tot en met 55 wordt daarom wel het vijfde evangelie genoemd. Niet ten onrechte want het Nieuwe Testament verwijst heel vaak terug naar dit deel van Jesaja.

Tijdens het seizoen 2016-2017 hebben we Jesaja 40 tot en met 46 doorgenomen. Het komend seizoen beginnen we derhalve met hoofdstuk 47. Per avond proberen we een hoofdstuk door te nemen. Dat zou betekenen dat we aan het eind van dit seizoen het grote en belangrijke middengedeelte van het boek Jesaja kunnen afronden.

Hieronder treft u in hoofdlijnen het programma. Het wordt met voorbehoud gepresenteerd want sommige teksten lezen wat sneller en makkelijker dan anderen en van te voren is nooit helemaal duidelijk welke teksten uitgebreidere bespreking vereisen. Om toch enige richtlijnen te hebben, dient onderstaand programma.

Bijbelkring 2017-2018