Bijbelkring 2022 – 2023 (avond) – gaat niet door

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit09-02-2023
Tijd19.30 - 21.00
LocatieKoningskamer
Extra omschrijving

Beste gemeenteleden,

Op de tweede donderdag van de maand hopen we het komende seizoen weer Bijbelkring te hebben. Alleen in de maand oktober zullen we op de derde donderdag van de maand bij elkaar komen.

Bij deze een uitnodiging, de data en de onderwerpen die we bespreken. Ik heb voor een wat andere opzet en invalshoek gekozen. In plaats van een Bijbelboek of Bijbelgedeelten zullen we aan de hand van een aantal thema’s werken.

Uiteraard zullen daarbij ook Bijbelgedeelten de revue passeren maar die zijn meer rond het thema gekozen.

De thema’s zijn voor een deel aangedragen door de deelnemers van de Bijbelkring, voor een deel zijn het thema’s die terugkomen in gesprekken, voor een ander deel zijn het thema’s die belangrijk zijn om te bespreken.

Het programma is bijgevoegd.

Ik hoop dat we een goed seizoen zonder onderbrekingen tegemoet kunnen. Bij deze een hartelijke uitnodiging om mee te doen. Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom.

We komen samen in de Koningkamer. De avonden duren van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.  Er is ook een middagbijeenkomst

Voor vragen kunt u contact opnemen met de predikant of met Mineke Hardeman.

Met vriendelijke groet

Ds. J. Meertens

 

9 februari 2023 : de plaats en de betekenis van Israël, Romeinen 9 tot en met 11 Een heet hangijzer tussen christenen is de plaats en de betekenis van Israël. Dat Israël in de Bijbel een belangrijke plaats heeft is onmiskenbaar. Toch is lang gedacht dat de plaats en de betekenis van Israël met de komst van Jezus is opgeheven. De kerk zou de plaats van Israël hebben ingenomen. Het is een gedachte die we reeds in het nieuwe testament tegenkomen.
Paulus maakt korte metten met die gedachte in de hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Romeinenbrief. Israël blijft een belangrijke rol spelen in het plan van God met de wereld. We bespreken de hoofdlijnen uit deze hoofdstukken om onze positie ook ten opzichte van het huidige Israël helder te krijgen.