Bijbelkring 2022 – 2023 (middag)

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit13-04-2023
Tijd15.00 - 16.30
LocatieKoningskamer
Extra omschrijving

Beste gemeenteleden,

Op de tweede donderdag van de maand hopen we het komende seizoen weer Bijbelkring te hebben. Alleen in de maand oktober zullen we op de derde donderdag van de maand bij elkaar komen.

Bij deze een uitnodiging, de data en de onderwerpen die we bespreken. Ik heb voor een wat andere opzet en invalshoek gekozen. In plaats van een Bijbelboek of Bijbelgedeelten zullen we aan de hand van een aantal thema’s werken.

Uiteraard zullen daarbij ook Bijbelgedeelten de revue passeren maar die zijn meer rond het thema gekozen.

De thema’s zijn voor een deel aangedragen door de deelnemers van de Bijbelkring, voor een deel zijn het thema’s die terugkomen in gesprekken, voor een ander deel zijn het thema’s die belangrijk zijn om te bespreken.

Het programma is bijgevoegd.

Ik hoop dat we een goed seizoen zonder onderbrekingen tegemoet kunnen. Bij deze een hartelijke uitnodiging om mee te doen. Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom.

We komen samen in de Koningkamer. De avonden duren van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.  Er is ook een middagbijeenkomst

Voor vragen kunt u contact opnemen met de predikant of met Mineke Hardeman.

Met vriendelijke groet

Ds. J. Meertens

13 april 2023 : Bonifatius
Voor degenen die op school jaartallen uit het hoofd moesten leren is het niet onbekend: in
754 werd Bonifatius bij Dokkum vermoord. Hoewel Bonifatius niet de eerste was die het
christendom in de lage landen verkondigde, geldt hij met Willibrord toch als de belangrijkste
grondlegger van het christendom in ons land. Volgens de overlevering is hij zelfs in Wijk bij
Duurstede geweest. Wie Bonifatius was, hoe hij te werk ging, wat zijn drive was bij zijn werk
en met welke moeilijkheden hij te maken kreeg bespreken we.