Bijbelkring 2022 – 2023 (middag)

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit20-10-2022
Tijd15.00 - 16.30
LocatieKoningskamer
Extra omschrijving

Beste gemeenteleden,

Op de tweede donderdag van de maand hopen we het komende seizoen weer Bijbelkring te hebben. Alleen in de maand oktober zullen we op de derde donderdag van de maand bij elkaar komen.

Bij deze een uitnodiging, de data en de onderwerpen die we bespreken. Ik heb voor een wat andere opzet en invalshoek gekozen. In plaats van een Bijbelboek of Bijbelgedeelten zullen we aan de hand van een aantal thema’s werken.

Uiteraard zullen daarbij ook Bijbelgedeelten de revue passeren maar die zijn meer rond het thema gekozen.

De thema’s zijn voor een deel aangedragen door de deelnemers van de Bijbelkring, voor een deel zijn het thema’s die terugkomen in gesprekken, voor een ander deel zijn het thema’s die belangrijk zijn om te bespreken.

Het programma is bijgevoegd.

Ik hoop dat we een goed seizoen zonder onderbrekingen tegemoet kunnen. Bij deze een hartelijke uitnodiging om mee te doen. Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom.

We komen samen in de Koningkamer. De avonden duren van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.  Er is ook een middagbijeenkomst

Voor vragen kunt u contact opnemen met de predikant of met Mineke Hardeman.

Met vriendelijke groet

Ds. J. Meertens

 

20 oktober 2022 : de kruistochten
Sinds de aanslagen op de Twin Towers worden de kruistochten genoemd als eerste agressieve daad van het christelijke westen tegen de Islam. In schoolboeken worden de kruistochten gezien als roof – en – plundertochten. Jan Terlouw heeft in zijn boek ‘Kruistocht in spijkerbroek’, dat ook verfilmd is, een vergelijkbaar beeld van de kruistochten neergezet.
Het is beeldbepalend geworden voor de kruistochten. Toch is er meer over de kruistochten te melden dan dit uiterst negatieve beeld. Wat wilde de Paus toen hij opriep tot de kruistochten? Waarom waren zoveel mensen gemotiveerd om aan de kruistochten deel te nemen? Hoe verliepen de kruistochten? Werden de kruistochten ingegeven door agressie tegen de Islam of waren er andere motieven?