Bijbelkring 2020 – 2021 (middag) (12 nov. gaat niet door ivm Coronamaatregelen)

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit12-11-2020
Tijd15.00 - 16.30
LocatieKoningskamer
Extra omschrijving

Jacobus roept in zijn brief de gemeente op een voorbehoud te maken bij het maken van plannen. Zeg niet: we gaan morgen dit of dat doen of we gaan hiernaar of daarnaar op reis. Zeg in plaats daarvan: als de Heer wil, zijn we in leven en zullen we dit of dat doen. Dat voorbehoud krijgt in onze tijd wel extra betekenis. Het is immers nogal onzeker wat het komend kerkelijk seizoen wel en niet kan. Het is daarom dat ik met een Deo Volente een voorstel doe voor de Bijbelkring.

Om verantwoord samen te kunnen komen moeten we de maatregelen die de overheid heeft opgelegd, zoveel mogelijk in acht nemen. Omdat we nog afstand moeten bewaren is het idee gerezen om de Bijbelkring in twee groepen te splitsen.
We stellen daarom voor om op de tweede donderdag van de maand een middaggroep, van 15.00 uur tot 16.30 uur, en een avondgroep, van 19.30 uur tot 21.00 uur, te organiseren. In beide groepen worden dezelfde Bijbelgedeelten besproken. Om aan de weet te komen of dit haalbaar is, vragen we u vriendelijk dat kenbaar te maken bij Mineke Hardeman. Ook als u de Bijbelkring bezocht maar niet van plan bent te komen, horen we graag van u.

Voor het gehele bericht: (zie bijlage)

De bijeenkomsten zijn in de Koningkamer en vinden plaats op:

  • 10 september 2020;
  • 8 oktober 2020;
  • 12 november 2020;
  • 10 december 2020;
  • 14 januari 2021;
  • 11 februari 2021;
  • 11 maart 2021;
  • 8 april 2021.

Ds Jan Meertens, dsjanmeertens@gmail.com, 0317-7404047

Mineke Hardeman, mhardeman@planet.nl, 0317-357670,

Graag uw reactie voor 1 september