Bijeenkomst nieuwe leden op zondag 19 mei 2019

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit19-05-2019
Tijd11.30 u
Extra omschrijving

Zondag 19 mei a.s. willen wij de gemeenteleden die zich de laatste tijd bij onze wijkgemeente hebben aangesloten ontvangen na de eredienst in de Koningskamer.

U ontvangt hierover nog nadere informatie, maar wij vragen u 19 mei vast te noteren. Adrie Stoker, scriba