Bijeenkomst oud-ambtsdragers

Rond de Cunerakerk

Datum activiteit24-04-2023
Tijd20:00
Extra omschrijving

De kerkenraad wil op maandagavond 24 april 2023 een bijeenkomst organiseren voor hen die in de periode vanaf 2011 een kerkelijk ambt hebben vervuld: ouderling (-kerkrentmeester), diaken, kerkrentmeester. Over het programma zullen wij u nog informeren, maar hopelijk wilt u deze datum vast reserveren.

Ook krijgt u nog een persoonlijke uitnodiging.

Adrie Stoker, scriba