Bijeenkomst van de Werkgroep Hulp aan statushouders/vluchtelingen

Bethel Rond de Cunerakerk Ontmoetingskerk

Datum activiteit18-05-2016
Tijd20:00
Locatie
Extra omschrijving

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst van de Werkgroep Hulp aan statushouders/vluchtelingen op woensdag 18 mei om 20.00 u in Hof van Rhenen, Gruttestraat 17 te Rhenen.

Als Werkgroep Hulp aan statushouders/vluchtelingen willen we u graag informeren over de huidige initiatieven van de Werkgroep. Maar de meest belangrijke motivatie is dat wij u nodig hebben. Onder statushouders verstaan wij vluchtelingen die een verblijfsstatus hebben en door het COA aan de gemeente Rhenen zijn toegewezen.  Deze mensen hebben uw en onze hulp hard nodig. Wij zijn op zoek naar mensen die zich hiervoor willen inzetten.

Op 18 mei willen we u informeren over welke hulp statushouders/vluchtelingen nodig hebben, en vooral wat U zou kunnen betekenen voor de statushouders/vluchtelingen. Op dit moment lijkt het een verstandige keus van de Werkgroep een stichting op te richten. Wij zijn dus tevens op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor het oprichten van deze stichting.

Wilt u zoveel mogelijk mensen in uw gemeente/achterban/kring uitnodigen naar de bijeenkomst op 18 mei te komen. De statushouders/vluchtelingen en wij hebben u nodig. Als Werkgroep hebben we contact gehad met Netwerk voor Jou uit Veenendaal (een netwerk van vrijwilligers dat zich o.a. voor statushouders inzet). Uit onderlinge gesprekken blijkt ook dat een goede coördinatie nodig is; mensen die een coördinerende rol op zich willen nemen zijn erg welkom.

De Werkgroep bestaat op dit moment uit een interkerkelijke groep mensen die vanuit naastenliefde zorg wil dragen voor statushouders. Iedereen die zich wil inzetten, is van harte welkom. Graag willen wij ook statushouders die al langer in Rhenen verblijven inschakelen als vrijwilliger omdat zij als ervaringsdeskundigen waardevolle inbreng kunnen hebben.

Wij hopen u en een ieder die bereid is zich in te zetten voor statushouders/vluchtelingen te zien op 18 mei om 20.00 uur in de Hof van Rhenen. Voor vragen kunt u bellen met 06-37531343 of mailen naar pcn.vos@kpnplanet.nl.

 

Werkgroep Hulp aan statushouders

p/a Domineesbergweg 97

3911 WN Rhenen

Stella Roos, Andrea Stolk, Marlien Niks, Nicolette Kool, Ton van Vliet, Kees Jochemsen, Rients Niks, Dick Kool, Clemens Stolk, Kees de Bree en Pieter Vos