BOEKENKAST CUNERAKERK

Rond de Cunerakerk

Misschien is het u al opgevallen, de eikenhouten boekenkast naast de koffiehoek is vervangen voor een mooie grote kast. In deze kast is meer ruimte.
Naast de spullen van commissie geloofsopvoeding en de boeken van de groeigroepen is er nu ook ruimte voor andere doelgroepen.
Wij denken aan boeken voor mannen/vrouwen/jongeren/ouderen, evangelisatie-materiaal, diaconaat, pastoraat, tijdschriften, materiaal
voor vrijwilligers-taken in de kerk (jeugd tot ouderen, etc.). Heeft u thuis boeken/materialen die u ter beschikking wil stellen om de kast mee te vullen dan mag u die in de mand onder in de kast neerleggen. We zoeken een aantal mensen die een paar keer per jaar de kast willen bijhouden en nieuwe materialen in het leensysteem willen zetten. Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij Gerda van Beek, e-mailadres gerdavbeek@hotmail.com of
Marrit de Bree, e-mailadres marrit.debree@kpnmail.nl