Catechisatie

Bethel

De catechisaties gaan weer beginnen. Dhr. W. Gelderman neemt de jongste groep (tot en met 15 jaar) voor zijn rekening; ds. Hiensch de groep van 16 jaar en ouder. De catechisaties worden gegeven in de Ontmoetingskerk. De jongste groep begint om 18.45 uur; de oudste om 19.30. We hopen op een goede leerzame en gezellige tijd met elkaar.
Op donderdagavond 3 oktober wil ik een begin maken met de belijdeniscatechisatie. We beginnen om 20.00 uur in de pastorie te Elst, Rijksstraatweg 26. Kom achterom door de tuin. Daar is ook parkeergelegenheid.

Ds. G. J. Hiensch.