Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Bijeenkomst alle leden werkgroep Groene Kerk PGR

Tijdens de alweer 5e z.g. brede bijeenkomst wisselen de leden van de verschillende werkgroepen hun activiteiten uit. We delen ervaringen en geven weer wat ons bezig houdt. Deze bijeenkomsten staan open voor iedereen die belangstelling heeft voor de werkgroep/cq de ideeën die leven. We leren van elkaar en inspireren elkaar om meer te doen aan duurzaamheid, zorg voor de schepping, behoud van de aarde en al wat daar op leeft.

Datum/Plaats: di. 8 september, 20.00 uur, OK

Aanmelden niet nodig, mag wel bij rtdejong@planet.nl

Van harte welkom.

Zondagsbrief 15-3-2020 Bethel

zondagsbrief 15-03-20

Kerkdienst Bethel, Rhenen

OCHTENDDIENST 8:45 uur

Voorganger: Ds. G.J. Hiensch

Voorzang: Ps 122: 2  (Weerklank)

 

De stammen, naar Gods naam genoemd,

gaan daarheen op, naar zijn bevel.

Een voorschrift is voor Israël,

dat elk des HEREN naam daar roemt.

Jeruzalem, dat ik bemin,

nu treden wij uw poorten in.

Uw vrede moge ons geleiden.

Want ook de zetels van het recht

van ’t huis van David, ’s HEREN knecht,

staan daar om onrecht te bestrijden.

 

Zingen

Psalm 130: 1, 2

Psalm 112: 1

Psalm 38: 12-15

Psalm 62: 4

Psalm 103: 6

 

Schriftlezing

Jesaja 53

 

Collectes:

  1. KIA: Zuid-Soedan – overleven in een burgeroorlog

2: Eredienst en gemeenteleven

3: collecte bij de uitgang: kerkelijke gebouwen

 

 

Kerkdienst Bethel, Rhenen

MIDDAGDIENST 16:30 uur

 

Voorganger: Ds. L.W. Smelt uit Voorthuizen

 

Voorzang: psalm 34: 3 en 4 (Weerklank)

 

Vs. 3    Een arme riep in nood.

De HERE hoorde naar zijn stem,

God, die in al zijn angsten hem

uitzicht en redding bood.

Rondom Gods knechten staat

des HEREN engel als een wacht.

Hij weert des vijands overmacht

en redt hen van het kwaad.

 

Vs. 4   Kom nader, zie en proef,

Opdat men smake naar waardij

des HEREN goedheid. Zalig hij

die veilig bij Hem toeft.

Die thuis hoort in Gods kring,

dien met ontzag zijn hoog bewind.

Zelfs waar de leeuw geen voedsel vindt

wacht u verzadiging.

 

Zingen

Psalm Psalm 89:4

Psalm Psalm 27:7

Psalm Psalm 91: 1 en 2

Psalm Psalm 91:5en 8

Psalm Psalm 103:2

 

Schriftlezing

Psalm 91

 

collectes:  zie ochtenddienst

 

Paasgroetenactie 2020

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland. De afbeelding op de paaskaart wordt onder leiding van een justitiepredikant door gevangenen zelf ontworpen. Aan de hand van het thema van de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie, ‘Sta op’, werd een kruis van takken gemaakt, met als tekst: ‘Opstandig hout’. Pasen, verhaal van de Levende!

 

Ook onze gemeente doet mee aan de paasgroetenactie. Vandaag kunt u na de dienst deze kaarten meenemen, op 22 en 29 maart kunt u deze inleveren in de daarvoor bestemde inzamelton.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steken.

 

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Namens de diaconie

Jan Zaaijer

 

Mededeling:

De spreekbeurt Open Doors in de Ontmoetingskerk op woensdagochtend 18 maart gaat niet door!

 

Wie gaat er mee?!

Hallo Jongelui!

De reisleiding is compleet en we gaan ook dit jaar weer naar Vaida in Roemenië. Joost en Gisette van Dam en ook onze jongerenwerker Annemarieke zullen deze onvergetelijke reis begeleiden. Een unieke kans om de cultuur daar te ontdekken, verbinding te zoeken met de jongeren daar en samen met God bezig te zijn.

De periode voor deze reis is van 4 – 11 augustus van dit jaar. Als jullie meer informatie willen over deze reis neem dan contact op met Wim van Blijderveen. wimvanblijderveen@hotmail.com. Het zou fijn zijn als dit voor 1 april lukt. Daarna zullen we een gezamenlijke informatiebijeenkomst hebben waar al de vragen die je hebt gesteld kunnen worden.

 

We zien jullie daar

 

Namens de ZWO en Diaconie

Groet Jan Zaaijer

 

Zondagsbrief wijkgemeente Bethel

15 maart 2020

 

 

Lezing Trees van Montfoort, auteur ‘Groen Geloven’

Lezing Trees van Montfoort, auteur ‘Groen Geloven’, nominatie theologieboek van het jaar, Ontmoetingskerk; aanvang 16.00 uur, kerkzaal.
In de omslag van het boek:
Helder, diepgaand en met kennis van zaken. Van Montfoort weet academisch ontwikkelingen en discussies over christendom en ecologie toegankelijk te maken voor een breed publiek. // Groene theologie is een uitstekend boek over een enorm belangrijk onderwerp.
Eindelijk een boek over ecologische theologie van een Nederlandse theoloog! Dat is hard nodig want dit onderwerp wordt nog in te weinig kerken besproken. Het evangelie gaat verder dan het heil van mensen. Dit boek helpt je om een meer holistische kijk op verlossing te krijgen en daar praktisch mee een de slag gaan.

Top 2000 viering

TOP 2000 viering – Voel je thuis!
Yes, het gaat van start! De eerste liedjes zijn beluisterd, de linken met de Bijbel en geloofsthema’s gelegd. Het cirkelt om het thema ‘Thuiskomen’ – bij jezelf, in je familie, bij God. En wat betekent het om steeds op de vlucht te zijn? Zin om op de een of andere manier mee te doen?

Geef je op bij ds. Inge de Jong of Linda Evers.

De viering is op 29 december om 16.00 uur.

DROMEN OP HET SPOOR KOMEN

Niet altijd krijgen dromen in ons leven de aandacht die ze verdienen. Waar in de Bijbel dromen en visioenen volop betekenis hebben, geven wij deze activiteit in ons weinig aandacht. In deze cursus hopen we deze vorm van communicatie meer op het spoor te komen. We zien de betekenis van Bijbelse dromen, maar ook hoe we met onze eigen dromen mogen omgaan. Want dromen onderkennen is ook een stap om onszelf beter te leren kennen. De laatste bijeenkomst geven we een o.l.v. Hanneke de Groen een creatieve invulling aan onze dromen.

Data: di. 29 jan. en 5 en 19 feb. 2019, Ontmoetingskerk zaal 1, 20.00–21.45 uur
Inleiders : Annie en Nico van Tellingen, aanmelden : tov@pknrhenen.nl

STAMPPOTTENBUFFET

Om niet van een goede traditie af te wijken: een stamppottenbuffet. U wordt van harte uitgenodigd uw favoriete stamppot of toetje te samen te stellen en mee te nemen. Daarmee maken we fantastische lopende buffetten. Voor worst wordt gezorgd. Ook de niet-kokers zijn uiteraard van harte welkom om mee te eten. Voor de jeugd is er, naast lekker eten, een eigen programma.

Datum : vrij. 1 feb. 2019, Ontmoetingskerk, 18.00 uur
Aanmelden : via de intekenlijst in de hal of via tov@pknrhenen.nl

Open dinsdagmorgen koffietafel

Elke dinsdagmorgen van 10:00 – 11.30 uur staat de deur van de Ontmoetingskerk open voor iedereen. Er is koffie en thee met wat lekkers erbij. Mensen schuiven bij elkaar aan tafel. Er is geen vast programma, wel ruimte voor ontmoeting, gesprek en gezelligheid. Heeft u vervoer nodig of vragen: mw. Annie van Tilborg – Holleman,
0317 61 73 70

Open dinsdagmorgen koffietafel

Elke dinsdagmorgen van 10:00 – 11.30 uur staat de deur van de Ontmoetingskerk open voor iedereen. Er is koffie en thee met wat lekkers erbij. Mensen schuiven bij elkaar aan tafel. Er is geen vast programma, wel ruimte voor ontmoeting, gesprek en gezelligheid. Heeft u vervoer nodig of vragen: mw. Annie van Tilborg – Holleman,
0317 61 73 70

Poppsalmen zondag 8 juli 2018

Op zondagmorgen 8 juli zal de kerkdienst in de Ontmoetingskerk in het teken staan van Poppsalmen. Het is een zangdienst waarin diverse vormen van eigentijdse psalmen, poppsalmen dus, zullen worden gezongen. Zoals bijvoorbeeld Hallelujah van Leonard Cohen en Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy. Maar ook zijn er voorbeelden van het initiatief Psalmen voor nu en het Psalmproject. De muziek wordt uitgevoerd door de band van Merijn Bosman, met versterking van twee zangeressen. Voorganger is ds. Peter van de Peppel uit Assen.

Diaconie/ZWO avond

PGR brede diaconie/ZWO avond

De diaconie van de wijkgemeenten Bethel, Rond de Cunerakerk en de Ontmoetingskerk en de leden van de ZWO commissie nodigen u hartelijk uit voor de diaconie/ZWO avond op 18 januari 2018, om 20.00u. in de Ontmoetingskerk.

Op deze avond wordt veel verteld over het werk van diaconie en ZWO.

Namens diaconie/ZWO, Stella Roos.