Bethel
Cunera
Ontmoetingskerk

Koffie Inloop Koningskamer

Elke donderdagochtend bent u van 10.00-12.00 uur van harte welkom in de Koningskamer, Frederik van de Paltshof 10. (naast de markt) tijdens  onze Koffie-Inloop

Loop eens binnen voor een praatje en ontmoet andere mensen. Ook fijn als u nieuw in de gemeente bent.

Sijtje, Geurtje, Dicky en Kees, Henk en Rie, Joke en Corry heten u van harte welkom!!

Bijbelkring 2022 – 2023 (avond) – gaat niet door

Beste gemeenteleden,

Op de tweede donderdag van de maand hopen we het komende seizoen weer Bijbelkring te hebben. Alleen in de maand oktober zullen we op de derde donderdag van de maand bij elkaar komen.

Bij deze een uitnodiging, de data en de onderwerpen die we bespreken. Ik heb voor een wat andere opzet en invalshoek gekozen. In plaats van een Bijbelboek of Bijbelgedeelten zullen we aan de hand van een aantal thema’s werken.

Uiteraard zullen daarbij ook Bijbelgedeelten de revue passeren maar die zijn meer rond het thema gekozen.

De thema’s zijn voor een deel aangedragen door de deelnemers van de Bijbelkring, voor een deel zijn het thema’s die terugkomen in gesprekken, voor een ander deel zijn het thema’s die belangrijk zijn om te bespreken.

Het programma is bijgevoegd.

Ik hoop dat we een goed seizoen zonder onderbrekingen tegemoet kunnen. Bij deze een hartelijke uitnodiging om mee te doen. Nieuwe belangstellenden zijn van harte welkom.

We komen samen in de Koningkamer. De avonden duren van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur.  Er is ook een middagbijeenkomst

Voor vragen kunt u contact opnemen met de predikant of met Mineke Hardeman.

Met vriendelijke groet

Ds. J. Meertens

 

9 februari 2023 : de plaats en de betekenis van Israël, Romeinen 9 tot en met 11 Een heet hangijzer tussen christenen is de plaats en de betekenis van Israël. Dat Israël in de Bijbel een belangrijke plaats heeft is onmiskenbaar. Toch is lang gedacht dat de plaats en de betekenis van Israël met de komst van Jezus is opgeheven. De kerk zou de plaats van Israël hebben ingenomen. Het is een gedachte die we reeds in het nieuwe testament tegenkomen.
Paulus maakt korte metten met die gedachte in de hoofdstukken 9, 10 en 11 van de Romeinenbrief. Israël blijft een belangrijke rol spelen in het plan van God met de wereld. We bespreken de hoofdlijnen uit deze hoofdstukken om onze positie ook ten opzichte van het huidige Israël helder te krijgen.

Rock Solid

Zit jij in groep 7 of 8 van de basisschool?

Dan is er voor jou elke twee weken op vrijdagavond Rock Solid! Onze eerste clubavond is op vrijdag 23 september. Je bent dan van harte welkom in de kelder van de Ontmoetingskerk. Natuurlijk gaat de bijbel open. Elke avond staan we even stil bij een bepaald onderwerp. Dat kan van alles zijn wat ons bezighoudt of wat er speelt in de wereld. Daarna is er chips en fris en is het tijd voor spelletjes en gezelligheid! Vanaf 19.30 uur staat de deur open. De clubavond begint om 19.45 uur en eindigt om 21.10 uur. We vinden het leuk als je komt! Groetjes van Adriaan, Lisanne, Pieter en Vincent

Solid Friends

Een vrijdagavond vol gezelligheid!
Per avond staat een thema centraal over zingeving.
We gaan daarover in gesprek en daarna is het tijd voor gezelligheid, ontmoeting en sport en spel.
Een leuke laagdrempelige activiteit waar ook je vrienden van harte welkom zijn!

Waar: Ontmoetingskerk (Anjerlaan 1)
Wanneer: vrijdagavond op de oneven weken, 20:00-21:30 (programma) 21:30-22:30 (ontmoeting en opruimen)

Meer info: johanna.debree@yfc.nl

Welkom aan tafel

Op woensdag 8 februari a.s. hopen we weer te genieten van een maaltijd in de Ontmoetingskerk!

Iedereen is welkom vanaf 11.30 uur voor een kopje koffie/thee en ontmoeting. Om 12.30 uur gaan we aan tafel. De kosten bedragen € 8,– per persoon. Nieuwe deelnemers kunnen zich opgeven  via de Welkom aan Tafel telefoon nr. 06-17355533

Het Welkom aan Tafel Team.

 

Mannenontbijt

Eens in de maand wordt in de Koningskamer een ontbijt geserveerd voor alle  mannen die zich betrokken weten bij wijkgemeente Rond de Cunerakerk. Het doel van deze activiteit  is  de onderlinge contacten te onderhouden, elkaar te bemoedigen en (als je wilt) het delen van gebeurtenissen in je leven.

Het is een goede gelegenheid om mensen te leren kennen als je nieuw bent in de gemeente.

Zaterdag 4 februari wordt het volgende ontbijt geserveerd.

De deur van de Koningskamer gaat om 08.50 uur open en om exact 10.00 uur is het ontbijt afgelopen. Als bijdrage in de kosten wordt € 4,00 gevraagd.

Opgeven liefst uiterlijk donderdag 2 februari via e-mail: mannenontbijtcunera@pknrhenen.nl  of telefonisch: 06 406 82 744.

Adrie Stoker

Belijdeniscatechese 2022-2023

De belijdeniscatechisatie staat open voor alle gemeenteleden die het doen van belijdenis overwegen.
We bespreken aan de hand van een serie bijbelgedeelten de kernpunten van het geloof.
Eén keer in de veertien dagen komen we samen van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur in de Koningskamer.
Voor vragen kunt u / kun jij contact opnemen met de predikant. Welkom.

Jongerendienst wijkgemeente Rond de Cunerakerk

Op zondag 12 februari 19.00 uur is er weer een jongerendienst.
We nodigen je van harte uit om bij deze dienst te zijn.

Klik  hier  voor nadere informatie.

We kijken uit naar je komst!
de jongerendienstcommissie

Taizéviering + Jongerenreis meivakantie

U en jullie zijn van harte welkom om de sfeer van Taizé te proeven en te beleven. De dienst zal in grote lijnen een afspiegeling zijn van de Taizévieringen in Taizé de Bourgogne. Een viering waarin we met elkaar de Bijbel lezen, zingen, luisteren en stil zijn voor en met God. Na de viering is er ontmoeting in de hal met koffie en thee en wat lekkers. Voor geïnteresseerden is er in de kerkzaal informatie over de komende Taizéreis in de meivakantie:

De jongerenreis zal zijn van zondag 23 april t/m zondag 30 april 2023. Dit is de eerste week van de meivakantie. Het programma loopt van zondag tot zondag. Want elke vrijdagavond vieren ze in Taizé Goede Vrijdag rond het kruis en elke zaterdagavond vieren ze Pasen met alle jongeren en wordt het Licht van Jezus
doorgegeven! Heel indrukwekkend in zo’n grote kerk met zoveel jongeren vanuit de hele wereld, zittend op de grond. Samen stil zijn voor en met God, de Bijbel lezen en zingen. De dagen zijn niet alleen gevuld met vieringen maar ook met internationale ontmoetingen, Bijbelstudie, samen corveeën en samen plezier
maken! We hopen met een groep jongeren ( 15-30 jaar) en begeleiders, waaronder ds. Peter Breure, naar Taizé Bourgogne af te reizen. Naar Taizé komen betekent uitgenodigd worden om te zoeken naar verbondenheid met God door gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte, persoonlijke bezinning en internationale
uitwisseling. Broeder AloÏs: “Het is echt een feest om zoveel jongeren, zoveel verscheidenheid op de heuvel te zien samenkomen. Het wekt in ons de vurige hoop dat het mogelijk is om als mensen in vrede samen te leven.“

Een reis die je nooit zult vergeten en waar je vriendschappen zult sluiten en je je geloof zult verdiepen. Op internet zijn er meerdere filmpjes te vinden over Taizé.
O.a. BEAM naar Taizé  en een gave Taizé Be happy/flashmob
Heb je interesse in de jongerenreis of vragen, mail dan naar Linda Evers, jeugdouderling OK:
lindaenjanwillem@hotmail.com

Creatieve Kliederkerk + maaltijd

Het Bijbelse verhaal over ‘het huis op de rots’ staat centraal deze keer. Het verhaal gaat ook over: Sta jij stevig? ……. ?!”
We starten vanaf 16.00 uur met diverse creatieve activiteiten, rondom het verhaal van het huis op de rots . Dit bijbelverhaal gaan jullie samen met jullie ouders/grootouders ervaren en beleven.

Rond de klok van 17.00 uur gaan we de kerkzaal in voor een korte interactieve viering.
En om 17.30 uur sluiten we de middag af met een broodje bouwen: warme tosti’s en sandwiches en soep.
We kijken er naar uit jullie weer te ontmoeten.

Als je komt, geef je dan op via : lindaenjanwillem@hotmail.com of app naar 0650900613, zodat we weten hoeveel tosti’s en sandwiches we kunnen maken.